Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1967

Avtorji

Milan Jeran, dipl. inž.

Značilnosti regionalnih objektov v zvezi z odlokom o določitvi objektov širšega regionalnega pomena, za katere daje lokacijsko dovoljenje Republiški sekretariat za urbanizacijo

UDK: 711.2

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Characteristics of the regional objects with a broader regional importance

Synopsis
The article deals with the characteristics of the regional buildings in connection with the order of determination of buildings having a broader regional importance, and for the location of which the Republic Secretariat for Urbanization of Slovenia is competent. The buildings are above all various water-works, tra-fic buildings, power supply stations and objects for specific purposes which, in most cases demand extensive and continuous areas. It is estimated that such buil-
dings in Slovenia will comprise about 15°/o of the total area. Consequently it is necessary to determine as soon as possible the reservations for regional buildings and put in all existent and potential high way lines, water power buildings, power plants, exploitation areas etc. Such a documentation will represent a solid basis for the location of reservations necessary for the regional objects of a broad regional importance.

Synopsis

The article deals with the characteristics of the regional buildings in connection with the order of determination of buildings having a broader regional importance, and for the location of which the Republic Secretariat for Urbanization of Slovenia is competent. The buildings are above all various water-works, tra-fic buildings, power supply stations and objects for specific purposes which, in most cases demand extensive and continuous areas. It is estimated that such buil-

dings in Slovenia will comprise about 15°/o of the total area. Consequently it is necessary to determine as soon as possible the reservations for regional buildings and put in all existent and potential high way lines, water power buildings, power plants, exploitation areas etc. Such a documentation will represent a solid basis for the location of reservations necessary for the regional objects of a broad regional importance.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si