Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Vanja Tonin, dipl. gradb. inž.

ZNAČILNI VODOSTAJI MORJA V KOPRU

UDK: 551.46.06

POVZETEK
Vodnogospodarski inštitut Ljubljana je izdelal študijo značilnih vodostajev morja v Kopru na podlagi statistične obdelave podatkov o spreminjanju vodostajev, registriranih na mareografski postaji Hidrometeorološkega zavoda RS Ljubljana v Kopru v obdobju od 1958 do 1990. Rezultat teh obdelav so ugotovljeni ekstremni in srednji vodostaji, značilni za obravnavano obdobje. Z verjetnostno analizo teh rezultatov so bili izračunani pričakovani ekstremni vodostaji za različne povratne dobe. Analizirani so bili tudi spreminjajoči meteorološki pojavi ob nastopu ekstremnih vodostajev in razmerje med spreminjanjem vodostajev in spreminjanjem zračnega pritiska.

POVZETEK

Vodnogospodarski inštitut Ljubljana je izdelal študijo značilnih vodostajev morja v Kopru na podlagi statistične obdelave podatkov o spreminjanju vodostajev, registriranih na mareografski postaji Hidrometeorološkega zavoda RS Ljubljana v Kopru v obdobju od 1958 do 1990. Rezultat teh obdelav so ugotovljeni ekstremni in srednji vodostaji, značilni za obravnavano obdobje. Z verjetnostno analizo teh rezultatov so bili izračunani pričakovani ekstremni vodostaji za različne povratne dobe. Analizirani so bili tudi spreminjajoči meteorološki pojavi ob nastopu ekstremnih vodostajev in razmerje med spreminjanjem vodostajev in spreminjanjem zračnega pritiska.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CHARACTERISTIC SEA WATER LEVELS IN KOPER

 

POVZETEK
Vodnogospodarski inštitut Ljubljana je izdelal študijo značilnih vodostajev morja v Kopru na podlagi statistične obdelave podatkov o spreminjanju vodostajev, registriranih na mareografski postaji Hidrometeorološkega zavoda RS Ljubljana v Kopru v obdobju od 1958 do 1990. Rezultat teh obdelav so ugotovljeni ekstremni in srednji vodostaji, značilni za obravnavano obdobje. Z verjetnostno analizo teh rezultatov so bili izračunani pričakovani ekstremni vodostaji za različne povratne dobe. Analizirani so bili tudi spreminjajoči meteorološki pojavi ob nastopu ekstremnih vodostajev in razmerje med spreminjanjem vodostajev in spreminjanjem zračnega pritiska.

 

SUMMARY

Data on water level fluctuation, registered at the HMZ RS Ljubljana, mareograph station in Koper during the period 1958-1990 were statistically worked out by Water Management Institute, Ljubljana in the Study on significant water levels of the sea in Koper. The results of this work are extreme and mean water levels, significant for the discussed period. Expected extreme water levels for different return periods were calculated using probabilistic methods. Meteorological phenomena, attending yearly extreme water levels, and relation between water level changes and atmospheric pressure changes were analysed too.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si