Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Jože Gabrijelčič, dipl. oec.

Značaj metode »Direct costing« pri podjetju SGP »Pionir«

UDK: 69.002(Direct costing)

Kot učinkovita metoda načrtovanja in kontroliranja poslovne dejavnosti podjetja se v zadnjem času povsod po svetu in tudi pri nas uveljavlja metoda »direct costing« ali metoda direktnih stroškov. To je odličen poslovni pripomoček, ki ga s tujo besedo imenujemo »management support«. Metoda temelji na zakonitost gibanja stroškov glede na obseg poslovanja. Avtor obravnava uvedbo in uspešne rezultate te metode pri SGP »Pionir« v Novem mestu.

Kot učinkovita metoda načrtovanja in kontroliranja poslovne dejavnosti podjetja se v zadnjem času povsod po svetu in tudi pri nas uveljavlja metoda »direct costing« ali metoda direktnih stroškov. To je odličen poslovni pripomoček, ki ga s tujo besedo imenujemo »management support«. Metoda temelji na zakonitost gibanja stroškov glede na obseg poslovanja. Avtor obravnava uvedbo in uspešne rezultate te metode pri SGP »Pionir« v Novem mestu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The “Direct costing” method in the enterprise “Pionir” in Novo-mesto

 

Kot učinkovita metoda načrtovanja in kontroliranja poslovne dejavnosti podjetja se v zadnjem času povsod po svetu in tudi pri nas uveljavlja metoda »direct costing« ali metoda direktnih stroškov. To je odličen poslovni pripomoček, ki ga s tujo besedo imenujemo »management support«. Metoda temelji na zakonitost gibanja stroškov glede na obseg poslovanja. Avtor obravnava uvedbo in uspešne rezultate te metode pri SGP »Pionir« v Novem mestu.

 

In the last time everywhere on the world and also in our country is valuated the “direct costing” method, it means the method of direct costs. It is a perfect business means, named in english language “management support”. This method is found on the regularity of costs according to the activities extent. The author deals with introduction and results of “direct costing” method in the Building Enterprise “Pionir” in Novo mesto.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si