Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

As. Vlasta Rodošek, dipl. inž.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST - UPORABA PODATKOV CESTNIH VREMENSKIH POSTAJ

UDK: 625.76

Cestni vremenski informacijski sistem je vsestranski sistem, ki omogoča spremljanje cestnih vremenskih razmer ter stanja voziščne površine, beleženje in obdelavo podatkov merilnih naprav, vključenih v sistem, ter zagotavlja nemoten prenos natančnih informacij tako udeležencem v prometu kot vzdrževalnim službam.
Z boljšim in kakovostnejšim nadzorovanjem cestnih vremenskih razmer na cestnem omrežju se poveča tudi zanesljivost ter pravočasnost ukrepov služb zimskega vzdrževanja cest. Pomemben instrument za zaznavanje cestnih vremenskih razmer so merilne postaje. Za nadzorovanje celotnega cestnega omrežja je potrebna postavitev večjega števila merilnih naprav, saj lahko z izvajanjem ukrepov zimskega vzdrževanja cest na podlagi podatkov le ene (običajno postavljene na najbolj izpostavljenem mestu) povzročimo čezmerno porabo posipnih sredstev.

POVZETEK

Cestni vremenski informacijski sistem je vsestranski sistem, ki omogoča spremljanje cestnih vremenskih razmer ter stanja voziščne površine, beleženje in obdelavo podatkov merilnih naprav, vključenih v sistem, ter zagotavlja nemoten prenos natančnih informacij tako udeležencem v prometu kot vzdrževalnim službam.

Z boljšim in kakovostnejšim nadzorovanjem cestnih vremenskih razmer na cestnem omrežju se poveča tudi zanesljivost ter pravočasnost ukrepov služb zimskega vzdrževanja cest. Pomemben instrument za zaznavanje cestnih vremenskih razmer so merilne postaje. Za nadzorovanje celotnega cestnega omrežja je potrebna postavitev večjega števila merilnih naprav, saj lahko z izvajanjem ukrepov zimskega vzdrževanja cest na podlagi podatkov le ene (običajno postavljene na najbolj izpostavljenem mestu) povzročimo čezmerno porabo posipnih sredstev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE WINTER MAINTENANCE OF ROADS - USING THE ROAD WEATHER INFORMATION DATA

S U M M A R Y "" _
The Road Weather Information System is a comprehensive system, which monitors road weather and road surface conditions, inputs and process data by computer, and then provides information to road users and road management sections within the country.
The better a motorway maintenance department can supervise the road network under its responsibility, the higher their personal responsibility in the decision-making process. An important instrument are the measuring devices of an ice indicator system. On principle, the road network has to be monitored by means of several measuring devices. If there is only one (which is often positioned at the most critical spot of the road network) it might happen that a specific maintenance department carries out winter maintenance activities for the whole road network under its responsibility just to be on the safe side and to simplity matters, even if a limited approach (with less salt) would suffice.

SUMMARY

The Road Weather Information System is a comprehensive system, which monitors road weather and road surface conditions, inputs and process data by computer, and then provides information to road users and road management sections within the country.

The better a motorway maintenance department can supervise the road network under its responsibility, the higher their personal responsibility in the decision-making process. An important instrument are the measuring devices of an ice indicator system. On principle, the road network has to be monitored by means of several measuring devices. If there is only one (which is often positioned at the most critical spot of the road network) it might happen that a specific maintenance department carries out winter maintenance activities for the whole road network under its responsibility just to be on the safe side and to simplity matters, even if a limited approach (with less salt) would suffice.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si