Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1973

Avtorji

Edvard Vedernjak, dipl. inž.
Ernest Merguč, stroj. tehn.

Zimsko kopališče »Pristan« v Mariboru

UDK: 725.73

Dne 28. novembra 1972 je bilo izročeno v uporabo pokrito zimsko kopališče v Mariboru. Objekt leži skoraj v centru mesta, hkrati pa ob reki Dravi, tako da obiskovalec nima občutka mestne bližine. Vrednost te investicije je znašala 38 milijonov N din, objekt je zgradilo splošno gradbeno podjetje »Konstruktor« s svojimi kooperanti. Nosilec gradbenega projekta je »Projekt« Maribor z glavnim projektantom dipl. inž. arh. Ljubom Brandnerjem, statik je dipl. inž. Bojan Špes. Objekt ima dimenzije 50,0 X 40,0 X 15,0 m. Članek podrobno obravnava sam projekt in elemente kopališča, kakor tudi potek in izvajanje gradnje.

Dne 28. novembra 1972 je bilo izročeno v uporabo pokrito zimsko kopališče v Mariboru. Objekt leži skoraj v centru mesta, hkrati pa ob reki Dravi, tako da obiskovalec nima občutka mestne bližine. Vrednost te investicije je znašala 38 milijonov N din, objekt je zgradilo splošno gradbeno podjetje »Konstruktor« s svojimi kooperanti. Nosilec gradbenega projekta je »Projekt« Maribor z glavnim projektantom dipl. inž. arh. Ljubom Brandnerjem, statik je dipl. inž. Bojan Špes. Objekt ima dimenzije 50,0 X 40,0 X 15,0 m. Članek podrobno obravnava sam projekt in elemente kopališča, kakor tudi potek in izvajanje gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Winter bathing-establishment »Pristan« in Maribor

 

Dne 28. novembra 1972 je bilo izročeno v uporabo pokrito zimsko kopališče v Mariboru. Objekt leži skoraj v centru mesta, hkrati pa ob reki Dravi, tako da obiskovalec nima občutka mestne bližine. Vrednost te investicije je znašala 38 milijonov N din, objekt je zgradilo splošno gradbeno podjetje »Konstruktor« s svojimi kooperanti. Nosilec gradbenega projekta je »Projekt« Maribor z glavnim projektantom dipl. inž. arh. Ljubom Brandnerjem, statik je dipl. inž. Bojan Špes. Objekt ima dimenzije 50,0 X 40,0 X 15,0 m. Članek podrobno obravnava sam projekt in elemente kopališča, kakor tudi potek in izvajanje gradnje.

 

The covered winter bathing-establishment was opened in Maribor on 28th November 1972. The object is situated nearly in the centre of the town, and at the same time on the bank of Drava river, so that the visitor doesn’t feel the town’s nearness. The value of this investment was 38 million of dinars, the object was built by General building enterprise »Konstruktor« and its cooperators. The author of the building project in the enterprise »Projekt« Maribor with the main planner Ljubo Brandner, and the stress analyst Bojan Špes. The object’s dimensions are 50,0 X 40,0 X X 15,0 m. The paper treats in details the project and the elements of bathing-establishment, as well as the process and execution of building.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si