Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982

Avtorji

Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

UDK: 624.92+624.131.55(094)

V članku so obrazložene zahteve novega Pravilnika o tehničnih normativih za grajenje objektov visoke gradnje v seizmičnih področjih, ki govore o preračunavanju dn dimenzioniranju zidanih zgradb. Podane so eksperimentalne osnove — vpliv vertikalnih vezi, vpliv armiranja zidov, ki so rabile za oceno velikosti računske seizmične obtežbe (koeficient duktilnosti in dušenja) prav tako pa so obrazložene tudi osnove za preračunavanje seizmične odpornosti zidanih zgradb po metodi mejnih stanj.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

V članku so obrazložene zahteve novega Pravilnika o tehničnih normativih za grajenje objektov visoke gradnje v seizmičnih področjih, ki govore o preračunavanju dn dimenzioniranju zidanih zgradb. Podane so eksperimentalne osnove — vpliv vertikalnih vezi, vpliv armiranja zidov, ki so rabile za oceno velikosti računske seizmične obtežbe (koeficient duktilnosti in dušenja) prav tako pa so obrazložene tudi osnove za preračunavanje seizmične odpornosti zidanih zgradb po metodi mejnih stanj.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

 

V članku so obrazložene zahteve novega Pravilnika o tehničnih normativih za grajenje objektov visoke gradnje v seizmičnih področjih, ki govore o preračunavanju dn dimenzioniranju zidanih zgradb. Podane so eksperimentalne osnove — vpliv vertikalnih vezi, vpliv armiranja zidov, ki so rabile za oceno velikosti računske seizmične obtežbe (koeficient duktilnosti in dušenja) prav tako pa so obrazložene tudi osnove za preračunavanje seizmične odpornosti zidanih zgradb po metodi mejnih stanj.

 

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

In the paper the requirements of the new »Regulations for construction of buildings in seismic zones« are presented, concerning the desing and calculation of masonry buildings. The experimental basis — the influence of the vertikal rednforced-concrete ties, the influence of the reinforcement — for estimation of the design seismic load (coefficient of ductility and damping) is explained, as well as the basis for calculation of the seismic resistance of masonry buildings using ultimate state method.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si