Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., redni profesor

ZIDANE STAVBE IN EUROCODE 8

UDK: 693:006.3(EC8)

Razpravljamo o eksperimentalnih podatkih, ki jih bomo uporabili pri pripravi dokumenta za nacionalno uporabo tistega dela Eurocode 8, ki obravnava zidane konstrukcije. Tako smo pokazali, da so vrednosti faktorjev redukcije nosilnosti, ki jih Eurocode 8 predpisuje za navadne in armirane zidane konstrukcije, ustrezne. Glede armiranega zidovja predlagamo, naj se količina minimalne armature določi v odvisnosti od trdnostnih lastnosti osnovnega zidovja. Na podlagi sistematičnih primerjalnih preiskav pa ugotavljamo, da je treba preiskave za ugotavljanje parametrov potresne odpornosti navadnega in armiranega zidovja v skladu z Eurocode 8 uskladiti v mednarodnem merilu.

POVZETEK

Razpravljamo o eksperimentalnih podatkih, ki jih bomo uporabili pri pripravi dokumenta za nacionalno uporabo tistega dela Eurocode 8, ki obravnava zidane konstrukcije. Tako smo pokazali, da so vrednosti faktorjev redukcije nosilnosti, ki jih Eurocode 8 predpisuje za navadne in armirane zidane konstrukcije, ustrezne. Glede armiranega zidovja predlagamo, naj se količina minimalne armature določi v odvisnosti od trdnostnih lastnosti osnovnega zidovja. Na podlagi sistematičnih primerjalnih preiskav pa ugotavljamo, da je treba preiskave za ugotavljanje parametrov potresne odpornosti navadnega in armiranega zidovja v skladu z Eurocode 8 uskladiti v mednarodnem merilu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MASONRY BUILDINGS AND EUROCODE 8

Razpravljamo o eksperimentalnih podatkih, ki jih bomo uporabili pri pripravi dokumenta za nacionalno uporabo tistega dela Eurocode 8, ki obravnava zidane konstrukcije. Tako smo pokazali, da so vrednosti faktorjev redukcije nosilnosti, ki jih Eurocode 8 predpisuje za navadne in armirane zidane konstrukcije, ustrezne. Glede armiranega zidovja predlagamo, naj se količina minimalne armature določi v odvisnosti od trdnostnih lastnosti osnovnega zidovja. Na podlagi sistematičnih primerjalnih preiskav pa ugotavljamo, da je treba preiskave za ugotavljanje parametrov potresne odpornosti navadnega in armiranega zidovja v skladu z Eurocode 8 uskladiti v mednarodnem merilu.

SUMMARY

Experimental data needed for preparation of masonry part of National Application Document, based on Eurocode 8, are discussed. It has been shown that acceptable values of force reduction factors for plain and reinforced masonry buildings have been proposed in Eurocode 8. As regards reinforced masonry, it has been suggested that quality of basic masonry be taken into account when determining the minimum percentage of reinforcement. The importance of international harmonization of testing methods used for the determination of parameters of seismic resistance according to requirements of Eurocode 8, has been also emphasized.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si