Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 2006

Avtorji

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.

ZIDANE KONSTRUKCIJE IN RAZISKAVE ZA UVAJANJE EVROKODOV

UDK: 699.841:624.012:624.042 EC8

POVZETEK

Povzetek | Prispevek povzema rezultate eksperimentalnih raziskav obnašanja ne-armiranih zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi. Na večjem številu zidov smo raziskovali vpliv načina zapolnitve,navpičnih reg in robustnosti opečnih votlakov na nosilnost in deformabilnost, na seriji modelov hiš z nearmiranim in s povezanim zidovjem, ki smo jih preiskali na potresni mizi, pa smo ugotavljali primernost vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije q, ki jih za zidane konstrukcije predlaga standard Evrokod 8. Rezultati izvedenih raziskav nakazujejo, da so za uporabo novih tehnologij zidanja in posebnih oblik votlih zidakov na potresnih območjih potrebne skrbne omejitve, medtem ko so se v EC 8 predlagane vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije za zidane konstrukcije preiskane zasnove zaenkrat izkazale kot primerne.

Prispevek povzema rezultate eksperimentalnih raziskav obnašanja ne-armiranih zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi. Na večjem številu zidov smo raziskovali vpliv načina zapolnitve,navpičnih reg in robustnosti opečnih votlakov na nosilnost in deformabilnost, na seriji modelov hiš z nearmiranim in s povezanim zidovjem, ki smo jih preiskali na potresni mizi, pa smo ugotavljali primernost vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije q, ki jih za zidane konstrukcije predlaga standard Evrokod 8. Rezultati izvedenih raziskav nakazujejo, da so za uporabo novih tehnologij zidanja in posebnih oblik votlih zidakov na potresnih območjih potrebne skrbne omejitve, medtem ko so se v EC 8 predlagane vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije za zidane konstrukcije preiskane zasnove zaenkrat izkazale kot primerne.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MASONRY STRUCTURES AND RESEARCH FOR IMPLEMENTATION OF EUROCODES

SUMMARY

Povzetek | Prispevek povzema rezultate eksperimentalnih raziskav obnašanja ne-armiranih zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi. Na večjem številu zidov smo raziskovali vpliv načina zapolnitve,navpičnih reg in robustnosti opečnih votlakov na nosilnost in deformabilnost, na seriji modelov hiš z nearmiranim in s povezanim zidovjem, ki smo jih preiskali na potresni mizi, pa smo ugotavljali primernost vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije q, ki jih za zidane konstrukcije predlaga standard Evrokod 8. Rezultati izvedenih raziskav nakazujejo, da so za uporabo novih tehnologij zidanja in posebnih oblik votlih zidakov na potresnih območjih potrebne skrbne omejitve, medtem ko so se v EC 8 predlagane vrednosti faktorja obnašanja konstrukcije za zidane konstrukcije preiskane zasnove zaenkrat izkazale kot primerne.

The results of experimental research in seismic behaviour of unreinforced masonry structures, recently carried out at ZAG, are summarised. A series of masonry walls have been tested to study the effect of different types of the filling of the vertical joints and of the influence of robustness of hollow ceramic masonry units on the lateral load-bearing and deformability capacity. On a series of models of masonry houses, built in plain and confined masonry construction systems, the values of the structural behaviour factor q, proposed by Eufocode 8, have been verified. It has been found out that careful limitations are needed for the use of new construction technologies and hollow masonry units of specific shapes in seismic zones, whereas the EC 8 proposed values of the behaviour factor for the specific tested construction types are in good correlation with the experimental results.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si