Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Daniel Štirn, gradb. inž.

Žerjavi ob morju

UDK: 621.873

Podjetje SGP »Pionir« je v zadnjih štirih letih gradilo ob morju hotelske kapacitete v Poreču, Ičičih, v zalivu Scott pri Kraljevici, v Šibeniku, na Hvaru in v Orebiču. Najpomembnejša pri teh gradnjah je premostitev mrtve zimske sezone, saj gradbena dela potekajo skozi vseh 12 mesecev v letu. Realizacija del ob morju je dosegla tretjino celotne proizvodnje podjetja. Članek podrobno opisuje posamezne gradbene objekte in probleme pri njihovi gradnji.

Podjetje SGP »Pionir« je v zadnjih štirih letih gradilo ob morju hotelske kapacitete v Poreču, Ičičih, v zalivu Scott pri Kraljevici, v Šibeniku, na Hvaru in v Orebiču. Najpomembnejša pri teh gradnjah je premostitev mrtve zimske sezone, saj gradbena dela potekajo skozi vseh 12 mesecev v letu. Realizacija del ob morju je dosegla tretjino celotne proizvodnje podjetja. Članek podrobno opisuje posamezne gradbene objekte in probleme pri njihovi gradnji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The cranes on the coast

 

Podjetje SGP »Pionir« je v zadnjih štirih letih gradilo ob morju hotelske kapacitete v Poreču, Ičičih, v zalivu Scott pri Kraljevici, v Šibeniku, na Hvaru in v Orebiču. Najpomembnejša pri teh gradnjah je premostitev mrtve zimske sezone, saj gradbena dela potekajo skozi vseh 12 mesecev v letu. Realizacija del ob morju je dosegla tretjino celotne proizvodnje podjetja. Članek podrobno opisuje posamezne gradbene objekte in probleme pri njihovi gradnji.

 

In last four years the Building Enterprise “Pionir” has built on the coast the hotel capacities in Poreč, Ičići, in the bay Scott near Kraljevica, in Šibenik, on the island Hvar, and in Orebić. At those buildings the most important is the overcaming the dead winter season, because the building works go on through all 12 months in the year. The realization of the building works on the coast attained the third of the year’s production. The paper treats in detail with the building works, and the problems at their construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si