Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1970

Avtorji

Neža Exel, dipl. inž.

Zaščita jekel za napenjanje pred korozijo v betonu

UDK: 620.197:693, 8:666.972

Avtor obravnava poročilo z X. zasedanja Evropske komisije za napeti beton (Association scientifique de la precontraint'e), ki je bilo objavljeno v 1. 1969. Na kratko so podane raziskave in zaključki prof. R N. Berthierja o vplivu soli v betonu in o galvanskih členih napetih kablov v stiku z drugimi kovinami oz. z zaščitnimi cevmi kablov, razen tega pa še priporočila Komisije glede 1. vsebnosti kloridov v napetem betonu, 2. uporabe aluminatnega cementa in 3. kovinskih zaščit in zaščitnih cevi napetih kablov.
Avtor je glede 3. priporočila mnenja, da ni dobro utemeljeno, ker v pogledu napetostne korozije sloni na zaključkih, ki so v nasprotju z rezultati preizkusov. Ostala priporočila pa smatra kot pomembna tudi za domače gradbeništvo.

Avtor obravnava poročilo z X. zasedanja Evropske komisije za napeti beton (Association scientifique de la precontraint'e), ki je bilo objavljeno v 1. 1969. Na kratko so podane raziskave in zaključki prof. R N. Berthierja o vplivu soli v betonu in o galvanskih členih napetih kablov v stiku z drugimi kovinami oz. z zaščitnimi cevmi kablov, razen tega pa še priporočila Komisije glede 1. vsebnosti kloridov v napetem betonu, 2. uporabe aluminatnega cementa in 3. kovinskih zaščit in zaščitnih cevi napetih kablov.

Avtor je glede 3. priporočila mnenja, da ni dobro utemeljeno, ker v pogledu napetostne korozije sloni na zaključkih, ki so v nasprotju z rezultati preizkusov. Ostala priporočila pa smatra kot pomembna tudi za domače gradbeništvo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANTICORROSION PROTECTION OF STRESSED STEEL CABLES IN CONCRETE

 

Avtor obravnava poročilo z X. zasedanja Evropske komisije za napeti beton (Association scientifique de la precontraint'e), ki je bilo objavljeno v 1. 1969. Na kratko so podane raziskave in zaključki prof. R N. Berthierja o vplivu soli v betonu in o galvanskih členih napetih kablov v stiku z drugimi kovinami oz. z zaščitnimi cevmi kablov, razen tega pa še priporočila Komisije glede 1. vsebnosti kloridov v napetem betonu, 2. uporabe aluminatnega cementa in 3. kovinskih zaščit in zaščitnih cevi napetih kablov.
Avtor je glede 3. priporočila mnenja, da ni dobro utemeljeno, ker v pogledu napetostne korozije sloni na zaključkih, ki so v nasprotju z rezultati preizkusov. Ostala priporočila pa smatra kot pomembna tudi za domače gradbeništvo.

 

The report of the X. Meeting of the European Committee for Prestressed Concrete, published in 1969, is being discussed. The investigations and conclusions of Prof. R. N. Berthier are given in short, treating the influence of salts in concrete and the galvanic cells of stressed steel cables in contact with other metals, resp. with cable sheaths. Also presented are the recommendations of the Committee concerning 1. the quantity of chlorides in prestressed concrete, 2. the application of aluminium cement and 3. the metallic protection and protective sheaths for stressed cables. By the author’s opinion the 3. recommendation is not properly justified concerning stress corrosion of steel, because it is based on conclusions being in opposition to test results.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si