Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Lado Kavčič, gr. inž., sodelavec za cementni beton

ZAŠČITA CEMENTNOBETONSKIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

UDK: 699.8:691.3

POVZETEK
V članku želim v grobem prikazati glavne mehanizme propadanja cementnobetonskih konstrukcij na in ob cestah. Poglavitni vzrok propadanja cementnega betona so delovanje zunanjih vplivov (zmrzal, kemijska agresija okolja) in nestrokovna izvedba. Zaščita cementnega betona se razvija v več smereh, glavni namen zaščitnih premazov pa je preprečevanje dostopa vode in v njej raztopljenih agresivnih snovi v cementni beton.

POVZETEK

V članku želim v grobem prikazati glavne mehanizme propadanja cementnobetonskih konstrukcij na in ob cestah. Poglavitni vzrok propadanja cementnega betona so delovanje zunanjih vplivov (zmrzal, kemijska agresija okolja) in nestrokovna izvedba. Zaščita cementnega betona se razvija v več smereh, glavni namen zaščitnih premazov pa je preprečevanje dostopa vode in v njej raztopljenih agresivnih snovi v cementni beton.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROTECTION OF CEMENT-CONCRETE BRIDGE SUPERSTRUCTURES

 

POVZETEK
V članku želim v grobem prikazati glavne mehanizme propadanja cementnobetonskih konstrukcij na in ob cestah. Poglavitni vzrok propadanja cementnega betona so delovanje zunanjih vplivov (zmrzal, kemijska agresija okolja) in nestrokovna izvedba. Zaščita cementnega betona se razvija v več smereh, glavni namen zaščitnih premazov pa je preprečevanje dostopa vode in v njej raztopljenih agresivnih snovi v cementni beton.

 

SUMMARY

In this article are roughly presented the main mechanisms of cement-concrete deteriorations on and near the roads. The main reason for cement-concrete deterioration lies in the effects of external impacts (frost, chemical aggression of the environment) and unprofessional execution.

Cement-concrete protection is developing in several directions, the main purporse of the protection coatings is to prevent water access and in it dissolved agressive substances into cement-concrete.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si