Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 1984

Avtorji

Franc Zupan, dipl. gradb. inž.
Zdenko Josipovič, dipl. gradb. inž.

ZAPIRANJE GRADBENE JAME HIDROELEKTRARNE MAVČIČE NA SAVI

Povzetek
Podani so karakteristični podatki elektrarne, opisan koncept zapiranja gradbene jame ter navedene glavne geološke, hidrogeološke in geotehnične značilnosti področja elektrarne ter hidravlične raziskave pogojev zapiranja gradbene jame.

Povzetek

Podani so karakteristični podatki elektrarne, opisan koncept zapiranja gradbene jame ter navedene glavne geološke, hidrogeološke in geotehnične značilnosti področja elektrarne ter hidravlične raziskave pogojev zapiranja gradbene jame.

Opisani so objekti gradbene jame ter podana glavna problematika izvedbe teh objektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ZAPIRANJE GRADBENE JAME HIDROELEKTRARNE MAVČIČE NA SAVI

 

Povzetek
Podani so karakteristični podatki elektrarne, opisan koncept zapiranja gradbene jame ter navedene glavne geološke, hidrogeološke in geotehnične značilnosti področja elektrarne ter hidravlične raziskave pogojev zapiranja gradbene jame.

 

Summary

The paper gives characteristic date on the HPP Mavčiče and outlines the technical solution of closing the main structures construction pit by a cofferdam. Geological, hydrogeological and geotechnical conditions of the site as well as hydraulic model research work related to the closing of the pit are briefly described.

The authors wish to point out to the main problems arising during concrete wall and grout curtain canstruction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si