Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11-12 - 1993

Avtorji

doc. dr. Darko Beg, dipl. inž. gradb.
Leon Hladnik, dipl. inž. gradb.

ZAOSTALE NAPETOSTI PRI MIKROLEGIRANIH JEKLIH VISOKE TRDNOSTI

UDK: 691.71:621.791

POVZETE
V članku je opisano eksperimentalno določevanje velikosti in razporeda zaostalih napetosti, ki so se razvile kot posledica varjenja. Meritve smo opravili na šestih preizkušancih (varjeni l-profil) iz jekel visoke trdnosti Nionicral 70 in Niomol 490. Uporabili smo mehansko metodo z razrezom konstrukcije okoli merskih mest. Zaostale deformacije smo merili z električnimi merilnimi lističi. Ugotovili smo, da pri jeklih visoke trdnosti natezne zaostale napetosti na področju zvarov ne dosegajo napetosti na meji plastičnosti, tlačne zaostale napetosti pa so relativno manjše kot pri mehkih konstrukcijskih jeklih. Na podlagi izmerjenih zaostalih deformacij smo določili idealizirane poteke zaostalih napetosti po prerezu, ki so primerni za nelinearno numerično analizo jeklenih konstrukcij.

POVZETEK

V članku je opisano eksperimentalno določevanje velikosti in razporeda zaostalih napetosti, ki so se razvile kot posledica varjenja. Meritve smo opravili na šestih preizkušancih (varjeni l-profil) iz jekel visoke trdnosti Nionicral 70 in Niomol 490. Uporabili smo mehansko metodo z razrezom konstrukcije okoli merskih mest. Zaostale deformacije smo merili z električnimi merilnimi lističi. Ugotovili smo, da pri jeklih visoke trdnosti natezne zaostale napetosti na področju zvarov ne dosegajo napetosti na meji plastičnosti, tlačne zaostale napetosti pa so relativno manjše kot pri mehkih konstrukcijskih jeklih. Na podlagi izmerjenih zaostalih deformacij smo določili idealizirane poteke zaostalih napetosti po prerezu, ki so primerni za nelinearno numerično analizo jeklenih konstrukcij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

RESIDUAL STRESSES AT HIGH-STRENGTH MICRO-ALLOYED STEELS

 

POVZETE
V članku je opisano eksperimentalno določevanje velikosti in razporeda zaostalih napetosti, ki so se razvile kot posledica varjenja. Meritve smo opravili na šestih preizkušancih (varjeni l-profil) iz jekel visoke trdnosti Nionicral 70 in Niomol 490. Uporabili smo mehansko metodo z razrezom konstrukcije okoli merskih mest. Zaostale deformacije smo merili z električnimi merilnimi lističi. Ugotovili smo, da pri jeklih visoke trdnosti natezne zaostale napetosti na področju zvarov ne dosegajo napetosti na meji plastičnosti, tlačne zaostale napetosti pa so relativno manjše kot pri mehkih konstrukcijskih jeklih. Na podlagi izmerjenih zaostalih deformacij smo določili idealizirane poteke zaostalih napetosti po prerezu, ki so primerni za nelinearno numerično analizo jeklenih konstrukcij.

 

SUMMARY

The article presents the experimental analysis of the distribution of residual stresses developed due to welding. The measurements have been performed on six welded l-profiles of high strength steels Nionicral 70 and Niomol 490. The residual strains have been measured with electric strain gauges after saw-cutting of the structure around the measuring points. It has been established that at high-strength steels tensile residual stresses around the weld do not reach the yield stress, whereas compressive residual stresses are relatively smaller than at mild structural steels. On the basis of the measured residual strains the idealised distributions of residual stresses over the cross-section which are appropriate for nonlinear analysis of steel structures have been determined.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si