Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1992

Avtorji

Ivan Gašparović, dipl. ing. gradbeništva, Vodja skupine za jeklene konstrukcije
Ivan Bračko, dipl. ing. strojništva, Direktor sektorja Projektivni biro

ZAMENJAVA NH3 KONVERTERJA

UDK: 621.642.3

POVZETEK
Izdelava tehnoloških postopkov za montažo novih jeklenih konstrukcij in opreme pred začetkom gradnje objekta je za strokovnjake rutinski posel pa čeprav je potrebno razrešiti še tako zahtevne probleme. S pravilno opredelitvijo posameznih faz gradnje in uporabo primernih delovnih pripomočkov je namreč mogoče celotno gradnjo izpeljati optimalno. Povsem drugačna situacija nastopi takrat, kadar je potrebno v že zgrajenem objektu obnoviti le en njegov del ali pa v kompleksnem postrojenju zamenjati samo en element. Pričujoči članek prikazuje specifičnost takega problema, ko smo morali na zgrajenem objektu v celotnem postrojenju ob težkih delovnih pogojih zamenjati samo en del -2500 kN težek konverter.

POVZETEK

Izdelava tehnoloških postopkov za montažo novih jeklenih konstrukcij in opreme pred začetkom gradnje objekta je za strokovnjake rutinski posel pa čeprav je potrebno razrešiti še tako zahtevne probleme. S pravilno opredelitvijo posameznih faz gradnje in uporabo primernih delovnih pripomočkov je namreč mogoče celotno gradnjo izpeljati optimalno. Povsem drugačna situacija nastopi takrat, kadar je potrebno v že zgrajenem objektu obnoviti le en njegov del ali pa v kompleksnem postrojenju zamenjati samo en element. Pričujoči članek prikazuje specifičnost takega problema, ko smo morali na zgrajenem objektu v celotnem postrojenju ob težkih delovnih pogojih zamenjati samo en del -2500 kN težek konverter.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXCHANGE OF NH3 CONVERTER

 

POVZETEK
Izdelava tehnoloških postopkov za montažo novih jeklenih konstrukcij in opreme pred začetkom gradnje objekta je za strokovnjake rutinski posel pa čeprav je potrebno razrešiti še tako zahtevne probleme. S pravilno opredelitvijo posameznih faz gradnje in uporabo primernih delovnih pripomočkov je namreč mogoče celotno gradnjo izpeljati optimalno. Povsem drugačna situacija nastopi takrat, kadar je potrebno v že zgrajenem objektu obnoviti le en njegov del ali pa v kompleksnem postrojenju zamenjati samo en element. Pričujoči članek prikazuje specifičnost takega problema, ko smo morali na zgrajenem objektu v celotnem postrojenju ob težkih delovnih pogojih zamenjati samo en del -2500 kN težek konverter.

 

SUMMARY

Preparation of erection procedure for erection of new steel structures and equipment befor the beginning of plant construction is a rutine job for the experts although it is necessary to resolve most critical items. With proper application of each individual construction phase and adequate construction equipment is possible to perform complete construction with optimal effect. Totaly different conditions appear in the case of reconstruction of only one single part or in the case of exchange of such a part in an existing plant. Present article shows specific problematics when we had to exchange only one single part - 2500 kN converter - on existing plant in heavy work conditions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si