Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Drago Podlogar, dipl. inž.

Zalog - prva avtomatizirana ranžirna postaja v Jugoslaviji

UDK: 725.33

Ljubljansko železniško vozlišče se vedno bolj modernizira. Med najpomembnejše objekte ljubljanskega železniškega križišča sodi gotovo nova ranžirna postaja v Zalogu, ki ima osnovno nalogo, da tovor, ki pride iz različnih smeri, zbere in usmeri tja, kamor je namenjen. Članek podrobno opisuje potek dela na tej tovorni postaji; naprave in opremo, zlasti še, ker je to prva avtomatizirana postaja v Jugoslaviji. Vse naprave za avtomatizacijo delovnega procesa je projektirala, dobavila in montirala ISKRA s svojimi kooperanti in odlično delujejo.

Ljubljansko železniško vozlišče se vedno bolj modernizira. Med najpomembnejše objekte ljubljanskega železniškega križišča sodi gotovo nova ranžirna postaja v Zalogu, ki ima osnovno nalogo, da tovor, ki pride iz različnih smeri, zbere in usmeri tja, kamor je namenjen. Članek podrobno opisuje potek dela na tej tovorni postaji; naprave in opremo, zlasti še, ker je to prva avtomatizirana postaja v Jugoslaviji. Vse naprave za avtomatizacijo delovnega procesa je projektirala, dobavila in montirala ISKRA s svojimi kooperanti in odlično delujejo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ZALOG - THE FIRST AUTOMATIZATED GOODS TRAIN STATION IN YUGOSLAVIA

 

Ljubljansko železniško vozlišče se vedno bolj modernizira. Med najpomembnejše objekte ljubljanskega železniškega križišča sodi gotovo nova ranžirna postaja v Zalogu, ki ima osnovno nalogo, da tovor, ki pride iz različnih smeri, zbere in usmeri tja, kamor je namenjen. Članek podrobno opisuje potek dela na tej tovorni postaji; naprave in opremo, zlasti še, ker je to prva avtomatizirana postaja v Jugoslaviji. Vse naprave za avtomatizacijo delovnega procesa je projektirala, dobavila in montirala ISKRA s svojimi kooperanti in odlično delujejo.

The railway crossing-junction of Ljubljana is more and more modemizated. Among the most important objects of the railway crossingpoint in Ljubljana there is certainly the new goods train station at Zalog which has as the fundamental task: to collect the load, which comes from different directions, and to direct it there where it is destined for. The paper specifies the process of the work on this goods train station; devices and equipment, especially because this is the first automatizated goods train station in Yugoslavia. All devices for the automatizaton of working process were designed, delivered and adjusted by the enterprise ISKRA and their co-operators. The effect is excellent.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si