Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1983

Avtorji

Prof. Branko Ozvald, dipl. inž.

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH

V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:

1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.

2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).

3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.

Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku l. 1964.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INVETERATED ERRORS IN SOME OF OUR TEXT-BOOKS OF PHYSICS AND TECHNICAL MECHANICS

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!
ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH
V članku razčlenjuje avtor tri značilne zakoreninjene napake v nekaterih učbenikih fizike in tehnične mehanike:
1. Nesmiselne enačbe za primerjavo temperatur kot 0° C = 273 K, 100“ C = 373 K itd., je treba nadomestiti z matematično pravilnimi Toc = T273K, T100f; = T373K itd.
2. Pomanjkljivo razvrščanje matematičnih stopenj fizikalnih oz. tehničnih vrednot »skalar, vektor« je treba izpopolniti še s tretjo stopnjo, to je s »tenzorjem«, ter z ustreznimi pojasnili oz. primeri (tflak, vztrajnostni moment, elektromagnetno polje itd.).
3. Težko matematično-fizikalno zmoto in nevarno trditev avtorjev, da je tlak oz. mehanska napetost v materialih vektor ali skalar, je treba nadomestiti s pravilno opredelitvijo, npr. tlak, napetost, zvezna obtežba in sorodne vrednote so tenzorske količine, za katere vektorski in skalami račun (npr. projiciranje na poševne smeri) ne velja. Opozorilo velja še lastni teži konstrukcij, ki ima z zunanjo obtežbo enako dimenzijo (N/m2, N/m), vendar ni tenzor, ampak vektor.
Prav tako opozarja avtor z računsko analizo na kritične posledice druge oz. tretje napake pri statičnih računih oz. varnosti konstrukcij. Pri tem se sklicuje med drugim tudi na svoja opozorila pred takimi zmotami v Gradbenem vestniku 1. 1964.
kjer so numerični rezultati bistveni za ekonomičnost ter še bolj za njihovo varnost pred porušitvijo. Iz tega sledi, da je treba ne le v interesu strokovne resnice, ampak zlasti v interesu tehnične varnosti opisane napake ter pomanjkljivosti v takih učbenikih kar najhitreje popraviti oz. izpopolniti, kar je še posebno važno prav sedaj, ko izhajajo novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje.
Tega naj bi se lotili z vso resnostjo prizadeti avtorji in recenzenti ter drugi, ki so bolj ali manj neposredno udeleženi pri izdajanju in potrjevanju strokovne literature. Ta poziv pa velja še posebno predavateljem matematike, fizike in mehanike na naših tehniških šolah!

INVETERATED ERRORS IN SOME OF OUR TEXTBOOKS OF PHYSICS AND TECHNICAL MECHANICS

The report deals with three dnventerated errors in some text-books of physics and technical mechanics:

1. The senseless equations for the comparison of temperatures as 0° C = 273 K, 190° C = 373 K, etc., should be replaced by mathematically regular ones, i. e- Toc = T273K, T100C = T373K, etc.

2 The deficient order of the mathematic degrees of physical or rather technical values as »the scalar, the vector«, should be completed by the third degree, d. e. »the tensor« and by the appropriate explanations and examples (stress, moment of inertia, electromagnetic field, etc.)

3. Hard mathematical mistake and dangereous statement of the authors that the stress or rather mechanic tension in materials is a vector of a scalar, should be replaced by the exact word. The stress-strain, loading and similar values are tensor quantities and the vector and scalar calculation (i. e. the projection on inclined directions is not valuable. The warning must be considered also for the dead weight of structures, which has the same dimension as the outer load (N/m2, N/m), but is not a tensor, it is a vector.

The author calls attention, by the arithmetic analysis, on the critical results of the second or rather the third error dn isrtatic calculations and safety of structures. The author reminds of his warnings regarding such errors in Gradbeni vestnik in 1964.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si