Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Janez Bizjak, ing.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VARJENJA V SCT STROJEGRADNJI

UDK: 621.791:006(100)ISO 9000

POVZETE
V SCT Strojegradnji predstavlja varjenje eno najpomembnejših in najzahtevnejših delovnih operacij v proizvodnji. Za vzpostavitev in vzdrževanje kakovosti varilskih del, ki pravzaprav ustreza standardom ISO 9000, je bilo potrebno precej dela in znanja.
V prispevku so opisane vse zahteve, ki so potrebne za kakovostno varjenje in njihova uresničitev v SCT Strojegradnji.

POVZETEK

V SCT Strojegradnji predstavlja varjenje eno najpomembnejših in najzahtevnejših delovnih operacij v proizvodnji. Za vzpostavitev in vzdrževanje kakovosti varilskih del, ki pravzaprav ustreza standardom ISO 9000, je bilo potrebno precej dela in znanja. V prispevku so opisane vse zahteve, ki so potrebne za kakovostno varjenje in njihova uresničitev v SCT Strojegradnji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Assurance of Welding Quality at SCT Strojegradnja

POVZETE
V SCT Strojegradnji predstavlja varjenje eno najpomembnejših in najzahtevnejših delovnih operacij v proizvodnji. Za vzpostavitev in vzdrževanje kakovosti varilskih del, ki pravzaprav ustreza standardom ISO 9000, je bilo potrebno precej dela in znanja.
V prispevku so opisane vse zahteve, ki so potrebne za kakovostno varjenje in njihova uresničitev v SCT Strojegradnji.

SUMMARY

Welding is one of the most important and demanding working operations involved in production at SCT Strojegradnja. To establish and maintain high quality welding procedures conforming to ISO 9000 standards, much work and a substantial amount of know-how were necessary. The article describes all the requirements for high quality welding and its application at SCT Strojegradnja.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si