Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2020

Avtorji

dr. Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV VPETOSTI MED PREISKAVO OBNAŠANJA NEARMIRANIH ZIDOV PRI POTRESNI OBTEŽBI

UDK: 624.042.7:69(497.1)(497.4)

 

Povzetek l V prispevku so predstavljene obsežne eksperimentalne raziskave obnašanja
večetažnih zidanih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi. Preiskali smo
odziv 3-etažnega preizkušanca v naravnem merilu na potresno obtežbo, s katero smo
preučevali odziv tipične 5-etažne zidane stavbe, grajene na območju Slovenije in njene
širše okolice v času pred letom 1964 (pred prvimi potresni predpisi). Vzporedno smo
opravili osem cikličnih strižnih preiskav posameznih zidov pri štirih tipih robnih pogojev. Z
analizo rezultatov obsežnih meritev sil in deformacij na površini večetažnih strižnih sten
smo ovrednotili vpliv vertikalnih in horizontalnih elementov strižne stene na posamezni
slop ter iskali najustreznejši tip robnih pogojev za simulacijo potresnega odziva v preiskavi
posameznega zidnega slopa.
Ključne besede: nearmirano zidovje, ciklične strižne preiskave, opečni votlak, preiskava v
naravnem merilu, optični sistem za merjenje deformacij

 

Povzetek

V prispevku so predstavljene obsežne eksperimentalne raziskave obnašanja

večetažnih zidanih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi. Preiskali smo

odziv 3-etažnega preizkušanca v naravnem merilu na potresno obtežbo, s katero smo

preučevali odziv tipične 5-etažne zidane stavbe, grajene na območju Slovenije in njene

širše okolice v času pred letom 1964 (pred prvimi potresni predpisi). Vzporedno smo

opravili osem cikličnih strižnih preiskav posameznih zidov pri štirih tipih robnih pogojev. Z

analizo rezultatov obsežnih meritev sil in deformacij na površini večetažnih strižnih sten

smo ovrednotili vpliv vertikalnih in horizontalnih elementov strižne stene na posamezni

slop ter iskali najustreznejši tip robnih pogojev za simulacijo potresnega odziva v preiskavi

posameznega zidnega slopa.

Ključne besede: nearmirano zidovje, ciklične strižne preiskave, opečni votlak, preiskava v

naravnem merilu, optični sistem za merjenje deformacij

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INFLUENCE OF BOUNDARY RESTRAINTS AT TESTING OF SEISMIC BEHAVIOUR OF UNREINFORCED MASONRY WALLS

 

Povzetek l V prispevku so predstavljene obsežne eksperimentalne raziskave obnašanja
večetažnih zidanih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi. Preiskali smo
odziv 3-etažnega preizkušanca v naravnem merilu na potresno obtežbo, s katero smo
preučevali odziv tipične 5-etažne zidane stavbe, grajene na območju Slovenije in njene
širše okolice v času pred letom 1964 (pred prvimi potresni predpisi). Vzporedno smo
opravili osem cikličnih strižnih preiskav posameznih zidov pri štirih tipih robnih pogojev. Z
analizo rezultatov obsežnih meritev sil in deformacij na površini večetažnih strižnih sten
smo ovrednotili vpliv vertikalnih in horizontalnih elementov strižne stene na posamezni
slop ter iskali najustreznejši tip robnih pogojev za simulacijo potresnega odziva v preiskavi
posameznega zidnega slopa.
Ključne besede: nearmirano zidovje, ciklične strižne preiskave, opečni votlak, preiskava v
naravnem merilu, optični sistem za merjenje deformacij

 

Summary l Extensive experimental research on seismic behaviour of multistorey

shear walls with openings is presented. A 3-storey specimen in full scale was tested under

simulated seismic load to analyse the response of a 5-storey unreinforced masonry building.

The specimen is built from materials and by applying technology that was widely used

in Slovenia and its wider region before 1964 (when the first earthquake regulations were

adopted in Slovenia). Additionally, eight cyclic shear tests of single walls were carried out

at four different types of boundary conditions. By analysing the results of extensive force

and deformation measurements on the surface of multistorey shear walls, the influence

of vertical and horizontal elements on a pier of the wall was evaluated. Additionally, the

most appropriate type of boundary conditions for simulating the seismic response of a

pier in a single wall test was determined.

Key words: unreinforced masonry, cyclic shear tests, hollow clay unit, full-scale testing,

optical digital image correlation system for measuring displacements

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si