Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

izr. prof. dr. Matej Fischinger
prof. dr. Miha Tomaževič
dr. Janez Lapajne

VPLIV POTRESA V KOBEJU JANUARJA 1995 NA GRADBENE OBJEKTE

UDK: 624.131.55(521)+699.841

POVZETE K
Močan potres v japonskem mestu Kobe je 17. januarja 1995 zahteval 5200 življenj in povzročil več sto milijard dolarjev posredne in neposredne škode. Zaradi neustrezne konstrukcije in trhlega lesa so se najslabše obnašale stare lesene družinske hiše. Ostali poglavitni vzroki porušitev so bili: slaba tla, oslabljena pritličja, nagla sprememba konstrukcijskega sistema armiranobetonskih stavb po višini, slabi konstrukcijski detajli in zvari v jeklenih konstrukcijah ter napačno projektiranje in konstruiranje mostnih stebrov in ležišč. Ohrabruje pa dejstvo, da se sodobne konstrukcije niso rušile.

POVZETEK

Močan potres v japonskem mestu Kobe je 17. januarja 1995 zahteval 5200 življenj in povzročil več sto milijard dolarjev posredne in neposredne škode. Zaradi neustrezne konstrukcije in trhlega lesa so se najslabše obnašale stare lesene družinske hiše. Ostali poglavitni vzroki porušitev so bili: slaba tla, oslabljena pritličja, nagla sprememba konstrukcijskega sistema armiranobetonskih stavb po višini, slabi konstrukcijski detajli in zvari v jeklenih konstrukcijah ter napačno projektiranje in konstruiranje mostnih stebrov in ležišč. Ohrabruje pa dejstvo, da se sodobne konstrukcije niso rušile.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE EFFECT OF JANUARY 1995 KOBE EARTHQUAKE ON CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

POVZETE K
Močan potres v japonskem mestu Kobe je 17. januarja 1995 zahteval 5200 življenj in povzročil več sto milijard dolarjev posredne in neposredne škode. Zaradi neustrezne konstrukcije in trhlega lesa so se najslabše obnašale stare lesene družinske hiše. Ostali poglavitni vzroki porušitev so bili: slaba tla, oslabljena pritličja, nagla sprememba konstrukcijskega sistema armiranobetonskih stavb po višini, slabi konstrukcijski detajli in zvari v jeklenih konstrukcijah ter napačno projektiranje in konstruiranje mostnih stebrov in ležišč. Ohrabruje pa dejstvo, da se sodobne konstrukcije niso rušile.

SUMMARY

The strong earthquake in the city of Kobe in Japan of January 17, 1995 claimed 5200 lives and caused several hundred billions U.S. dollars of direct and indirect damage. The poorest behaviour of old wooden family houses is due to the unproper structural system and rotten wood. The other main reasons of collapses were: bad soil conditions, soft first stories, the sudden change of the structural system along the height of RC buildings, poor details and welding in steel structures as well as unproper design and construction of bridge columns and bearings. It is encouraging, however, that there were no collapses of modern structures observed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si