Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Drago Dvanajščak, dipl. inž. rud.

VODNI PREDOR SAN DANIELE

UDK: 624.196

POVZETEK
V zadnjih letih smo priča vse hitrejšemu razvoju raznih načinov in metod pri gradnji predorov oz. podzemnih prostorov. Ena od najhitreje razvijajočih se tehnologij je gradnja predorov s pomočjo strojev TBM.
SCT je kot edino slovensko gradbeno podjetje uporabilo to metodo pri gradnji vodnega predora San Daniele. Problematika pri tej metodi je zelo široka, v prispevku pa so opisane osnove te tehnologije.

POVZETEK

V zadnjih letih smo priča vse hitrejšemu razvoju raznih načinov in metod pri gradnji predorov oz. podzemnih prostorov. Ena od najhitreje razvijajočih se tehnologij je gradnja predorov s pomočjo strojev TBM.

SCT je kot edino slovensko gradbeno podjetje uporabilo to metodo pri gradnji vodnega predora San Daniele. Problematika pri tej metodi je zelo široka, v prispevku pa so opisane osnove te tehnologije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

San Daniele Water Tunnel

POVZETEK
V zadnjih letih smo priča vse hitrejšemu razvoju raznih načinov in metod pri gradnji predorov oz. podzemnih prostorov. Ena od najhitreje razvijajočih se tehnologij je gradnja predorov s pomočjo strojev TBM.
SCT je kot edino slovensko gradbeno podjetje uporabilo to metodo pri gradnji vodnega predora San Daniele. Problematika pri tej metodi je zelo široka, v prispevku pa so opisane osnove te tehnologije.

SUMMARY

Recent years have seen great advances in different methods of constructing tunnels and subterranean facilities. One of the most rapidly developing technologies is tunnel construction using TBM equipment.

As the sole Slovenian construction company employing this method, SCT used it in the construction of the San Daniele water tunnel. The problems to be addressed in using this method are very wide-ranging, and this article describes the basis of the technology.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si