Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5,6 - 1980

Avtorji

Maja Končan-Gradnik, dipl. inž.

VISKOZNOST BITUMENOV ZA GRADNJO CEST

UDK: 665.45:532-13:625.8

V letu 1977 je Centralni laboratorij SGP »Slovenija ceste« vpeljal med svoje redne preiskave tudi merjenje dinamične (absolutne) in kinematične viskoznosti bitumenov.
V članku so na kratko opisane izkušnje z uporabo kapilarnega viskozimetra in uporabnost metode za ugotavljanje reoloških sprememb bitumena. Tabelarično so prikazana tudi območja viskoznosti različnih bitumenov uporabljenih v SGP »Slovenija ceste« v letu 1978 in 1979.

V letu 1977 je Centralni laboratorij SGP »Slovenija ceste« vpeljal med svoje redne preiskave tudi merjenje dinamične (absolutne) in kinematične viskoznosti bitumenov.

V članku so na kratko opisane izkušnje z uporabo kapilarnega viskozimetra in uporabnost metode za ugotavljanje reoloških sprememb bitumena. Tabelarično so prikazana tudi območja viskoznosti različnih bitumenov uporabljenih v SGP »Slovenija ceste« v letu 1978 in 1979.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

VISCOSITY OF ROAD BITUMENS (ASPHALTS)

 

V letu 1977 je Centralni laboratorij SGP »Slovenija ceste« vpeljal med svoje redne preiskave tudi merjenje dinamične (absolutne) in kinematične viskoznosti bitumenov.
V članku so na kratko opisane izkušnje z uporabo kapilarnega viskozimetra in uporabnost metode za ugotavljanje reoloških sprememb bitumena. Tabelarično so prikazana tudi območja viskoznosti različnih bitumenov uporabljenih v SGP »Slovenija ceste« v letu 1978 in 1979.

 

In the year 1977 the measurement of dynamic (absolute) and kinematic viscosity of bitumens had got a fixed place in the regular research work and control testing of »Slovenija ceste« the article gives a short description of the experience connected with the applicability of capillar viscosimeter and its usefulness for stating the bitumen rheological changes. Ranges of the viscosity of diferent bitumens practiced in SGP »Slovenija ceste« in 1978 and 1979 are presented in a tabulated list.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si