Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Slavko Žličar, dipl. inž. gr., Vodja projekta Dolenjske avtoceste

VIADUKT REBER NA AVTOCESTI MALENCE-ŠMARJE

UDK: 624.21:725.95:625.745.1

povzetek ............... mmuMmmammfflmmmmfm
Na odseku avtoceste Malence-Šmarje (A-1 Karavanke-Bregana) se gradi viadukt Reber, ki je eden izmed največjih mostov v Sloveniji.
Leva polovica viadukta je dolžine 582 m, desna pa 608. Največja višina stebrov je 37 m. Vmesna polja so dolžine 45, širina enega objekta je 12,62 m.
Prekladna konstrukcija je prednapeti škatlasti nosilec preko 14 polj. Gradi se po tehnologiji s pomičnim opažem od polja do polja. Gradnja enega takta dolžine 45 m traja ca. 14 dni.

POVZETEK

Na odseku avtoceste Malence-Šmarje (A-1 Karavanke-Bregana) se gradi viadukt Reber, ki je eden izmed največjih mostov v Sloveniji.

Leva polovica viadukta je dolžine 582 m, desna pa 608. Največja višina stebrov je 37 m. Vmesna polja so dolžine 45, širina enega objekta je 12,62 m.

Prekladna konstrukcija je prednapeti škatlasti nosilec preko 14 polj. Gradi se po tehnologiji s pomičnim opažem od polja do polja. Gradnja enega takta dolžine 45 m traja ca. 14 dni.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE VIADUCT REBER ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP

 

povzetek ............... mmuMmmammfflmmmmfm
Na odseku avtoceste Malence-Šmarje (A-1 Karavanke-Bregana) se gradi viadukt Reber, ki je eden izmed največjih mostov v Sloveniji.
Leva polovica viadukta je dolžine 582 m, desna pa 608. Največja višina stebrov je 37 m. Vmesna polja so dolžine 45, širina enega objekta je 12,62 m.
Prekladna konstrukcija je prednapeti škatlasti nosilec preko 14 polj. Gradi se po tehnologiji s pomičnim opažem od polja do polja. Gradnja enega takta dolžine 45 m traja ca. 14 dni.

 

SUMMARY

There is on the motorway section Malence-Šmarje (A-1 Karavanke-Bregana) under construction a viaduct Reber, being one of the largest bridges in Slovenia.

The left par of the viaduct is of length 582 m, the right one, however, 608 m. The maximum height of the support columns is 37 m. The intermediate fields are of length 45 m, the width of one structure is 12,62m. The bridge superstructure is a prestressed box girder accross 14 fields.

It is constructed according to a technology with movable formworks from one field to another one. Construction of one tact of length 45 m lasts about 14 days.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si