Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Maksimilijan Pivk, dipl. inž., nadzorni inženir

VIADUKT MOSTE

UDK: 624.21:625.745.1

POVZETEK
Na odseku avtoceste od Hrušice do Vrbe je najzahtevnejši objekt viadukt preko Save. Viadukt je dolg 452,50 m, širok 20,90 m, največja višina od dna temeljev do vozišča pa je 71 m. Viadukt gradimo po sistemu proste konzolne gradnje v celotni širini, kar se pri nas izvaja prvič. Zaradi kratkega roka gradimo istočasno na dveh vmesnih podporah z dvema garniturama premičnih opažev.

POVZETEK

Na odseku avtoceste od Hrušice do Vrbe je najzahtevnejši objekt viadukt preko Save. Viadukt je dolg 452,50 m, širok 20,90 m, največja višina od dna temeljev do vozišča pa je 71 m. Viadukt gradimo po sistemu proste konzolne gradnje v celotni širini, kar se pri nas izvaja prvič. Zaradi kratkega roka gradimo istočasno na dveh vmesnih podporah z dvema garniturama premičnih opažev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

VIADUCT MOSTE

 

POVZETEK
Na odseku avtoceste od Hrušice do Vrbe je najzahtevnejši objekt viadukt preko Save. Viadukt je dolg 452,50 m, širok 20,90 m, največja višina od dna temeljev do vozišča pa je 71 m. Viadukt gradimo po sistemu proste konzolne gradnje v celotni širini, kar se pri nas izvaja prvič. Zaradi kratkega roka gradimo istočasno na dveh vmesnih podporah z dvema garniturama premičnih opažev.

 

SUMMARY

The most demanding structure on the section of the motorway from Hrušica to Vrba is the viaduct over the river Sava. The viaduct is 452,50 m long, 20,00 m wide, maximum height from the foundation footing and up to the pavement is 71 m. The viaduct is being constructed according to the system of free cantilever construction in its total width, what is performed in our country for the first time. Due to short construction period we are constructing simultaneously on two intermediate substructures with two sets of movable formworks.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si