Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1966

Avtorji

Jože Kranjčič, dipl. inž. arh.

Urbanistični program Maribora

UDK: 711.4:711.16(Maribor)

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The town planning program for Maribor

Synopsis
The author deals with the question of the town planning program for Maribor and its influential area. Maribor is a gravity centre of a comparatively large area. The town planning program solves particularly the following problems: dwelling capacity account, possibilities of the town traffic, building conditions in
the central zones, protection of the natural and aesthetic values in the surroundings, organized system of zoning, taking into account the intermixing of various functions in separate zones. The proposed program gives the explanation of all elements that may influence the future social areal development of the town.

Synopsis

The author deals with the question of the town planning program for Maribor and its influential area. Maribor is a gravity centre of a comparatively large area. The town planning program solves particularly the following problems: dwelling capacity account, possibilities of the town traffic, building conditions in the central zones, protection of the natural and aesthetic values in the surroundings, organized system of zoning, taking into account the intermixing of various functions in separate zones. The proposed program gives the explanation of all elements that may influence the future social areal development of the town.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si