Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977

Avtorji

Svetko Lapajne, dipl. inž. gr., univ. prof. v pok.

Upoštevanje striga v deformacijskih računih

UDK: 624.044

Članek navaja dva primera, pri katerih upoštevanje striga bistveno vpliva na rezultate:
Prvi primer je račun pomičnih togosti za zidane stene z odprtinami, potreben pri preverjanju potresne varnosti. Korčinskega diagram za cu kaže na velika zmanjšanja pri naraščajočih vitkostih. Formula za celotno togost take stene z odprtinami je podana.
Drugi primer obravnava stebre iz ojačenega betona. Izpeljana je formula za redukcijski faktor njih pomične in upogibne togosti zaradi vpliva striga. Ta faktor je odvisen od vitkosti stebrov.

Članek navaja dva primera, pri katerih upoštevanje striga bistveno vpliva na rezultate:

Prvi primer je račun pomičnih togosti za zidane stene z odprtinami, potreben pri preverjanju potresne varnosti. Korčinskega diagram za cu kaže na velika zmanjšanja pri naraščajočih vitkostih. Formula za celotno togost take stene z odprtinami je podana.

Drugi primer obravnava stebre iz ojačenega betona. Izpeljana je formula za redukcijski faktor njih pomične in upogibne togosti zaradi vpliva striga. Ta faktor je odvisen od vitkosti stebrov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Consideration of shear in calculations of deformations

 

Članek navaja dva primera, pri katerih upoštevanje striga bistveno vpliva na rezultate:
Prvi primer je račun pomičnih togosti za zidane stene z odprtinami, potreben pri preverjanju potresne varnosti. Korčinskega diagram za cu kaže na velika zmanjšanja pri naraščajočih vitkostih. Formula za celotno togost take stene z odprtinami je podana.
Drugi primer obravnava stebre iz ojačenega betona. Izpeljana je formula za redukcijski faktor njih pomične in upogibne togosti zaradi vpliva striga. Ta faktor je odvisen od vitkosti stebrov.

 

The article presents two cases where the consideration of shearing essentially influences on the results: The first case is the calculus of displacement stiffnesses of masonry walls with opening, necessairy for the control of earthquake security. A diagram for cu by Korčinski shovs great reductions by increasing their slendernesses. The formula for total stiffness of such a wall with openings is given.

The second case deals with reinforced concrete columns. A formula for the reduction factor of their displacement ind bending stiffnesses under shearing influence is deduced. This factor depends on the slenderness of columns.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si