Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - julij 2020

Avtorji

Janez Brežnik, univ. dipl. inž. arh.
Petar Kochovski, mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Vlado Stankovski, univ. dipl. inž. rač. in inf.

UPORABA PLATFORME RAČUNALNIŠTVA V MEGLI PRI RAZVOJU APLIKACIJ ZA PAMETNO IN VARNO GRADNJO

UDK: 004.7:69(497.4)

 

Povzetek l Sodobne informacijske tehnologije in tehnologije umetne inteligence si
nezadržno utirajo pot v gradbeništvu in arhitekturi ter počasi spreminjajo obstoječe delovne
procese, njihovo dinamiko in zanesljivost. V tem delu smo uporabili platformo računalništva
v megli DECENTER pri izdelavi novega koncepta aplikacij za pametno in varno
gradnjo. V članku so predstavljene naše izkušnje s platformo DECENTER ter z realizacijo
aplikacije v kontekstu gradbišča Šumi v Ljubljani.
Ključne besede: računalništvo v megli, aplikacije za pametno in varno gradnjo

 

Povzetek

Sodobne informacijske tehnologije in tehnologije umetne inteligence si

nezadržno utirajo pot v gradbeništvu in arhitekturi ter počasi spreminjajo obstoječe delovne

procese, njihovo dinamiko in zanesljivost. V tem delu smo uporabili platformo računalništva

v megli DECENTER pri izdelavi novega koncepta aplikacij za pametno in varno

gradnjo. V članku so predstavljene naše izkušnje s platformo DECENTER ter z realizacijo

aplikacije v kontekstu gradbišča Šumi v Ljubljani.

Ključne besede: računalništvo v megli, aplikacije za pametno in varno gradnjo

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE USE OF A FOG COMPUTING PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR SMART AND SAFE CONSTRUCTION

 

Povzetek l Sodobne informacijske tehnologije in tehnologije umetne inteligence si
nezadržno utirajo pot v gradbeništvu in arhitekturi ter počasi spreminjajo obstoječe delovne
procese, njihovo dinamiko in zanesljivost. V tem delu smo uporabili platformo računalništva
v megli DECENTER pri izdelavi novega koncepta aplikacij za pametno in varno
gradnjo. V članku so predstavljene naše izkušnje s platformo DECENTER ter z realizacijo
aplikacije v kontekstu gradbišča Šumi v Ljubljani.
Ključne besede: računalništvo v megli, aplikacije za pametno in varno gradnjo

 

Summary

Modern information technologies and Artificial Intelligence are paving

their way in the areas of construction and architecture, slowly changing the existing working

processes, their dynamics and dependability. In this article we apply the DECENTER

fog computing platform in the development of a new concept of applications for smart and

safe construction. The article presents our experience with the DECENTER platform and

the realisation of an application in the context of the Šumi construction site in Ljubljana.

Key words: fog computing, smart and safe construction

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si