Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1986

Avtorji

Angela Lebar, dipl. inž. fiz.

TOPLOTNA STABILNOST OBODNIH KONSTRUKCIJ ZGRADBE

 

Povzetek
V članku so opisane meritve časovnega poteka temperatur v zidnih ter okenskih konstrukcijah in toplotnega toka skozi te konstrukcije pri periodični toplotni obremenitvi zunanje površine. Analizirani so rezultati meritev in primerjani z računskimi vrednostmi.

 

Povzetek

V članku so opisane meritve časovnega poteka temperatur v zidnih ter okenskih konstrukcijah in toplotnega toka skozi te konstrukcije pri periodični toplotni obremenitvi zunanje površine. Analizirani so rezultati meritev in primerjani z računskimi vrednostmi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Thermal Stability of External Elements of Buildings

 

Povzetek
V članku so opisane meritve časovnega poteka temperatur v zidnih ter okenskih konstrukcijah in toplotnega toka skozi te konstrukcije pri periodični toplotni obremenitvi zunanje površine. Analizirani so rezultati meritev in primerjani z računskimi vrednostmi.

 

The measurements of the temperature time course In external wall and window constructions as well as of the heat flow rate through the same constructions at the periodical heat load in their external surfaces are being discussed within this study. The results ol the measurements have been analysed and compared to the estimated values.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si