Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1989

Avtorji

mag. Damijana Dimic, dipl. inž. kem., razisk. svetnik
Jerneja Šuput, dipl. inž. kem., razisk. sodel.
Matjaž Pelan, inž. kem.

TITANOVA SADRA IZ CINKARNE CELJE V PROIZVODNJI CEMENTA

UDK: 691.311:666.9

 

POVZETEK
Raziskovali smo možnost uporabe odpadne titanove sadre iz Cinkarne Celje za proizvodnjo portlandskega cementa. Pokazalo se je, da je kot regulator vezanja cementa enakovredna naravni sadri. V članku so podane karakteristike titanove sadre (kemična sestava, radioaktivnost, finost, mikroskopski videz kristalov, rentgenska analiza), obravnavana pa je tudi priprava filtrnega kolača titanove sadre v kosovno obliko. Opisane so lastnosti portlandskega cementa, pripravljenega s titanovo sadro, v primerjavi s cementom, pripravljenim z naravno sadro.

 

POVZETEK

Raziskovali smo možnost uporabe odpadne titanove sadre iz Cinkarne Celje za proizvodnjo portlandskega cementa. Pokazalo se je, da je kot regulator vezanja cementa enakovredna naravni sadri. V članku so podane karakteristike titanove sadre (kemična sestava, radioaktivnost, finost, mikroskopski videz kristalov, rentgenska analiza), obravnavana pa je tudi priprava filtrnega kolača titanove sadre v kosovno obliko. Opisane so lastnosti portlandskega cementa, pripravljenega s titanovo sadro, v primerjavi s cementom, pripravljenim z naravno sadro.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

TITANOGYPSUM FROM THE CELJE ZINC-WORKS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT

 

POVZETEK
Raziskovali smo možnost uporabe odpadne titanove sadre iz Cinkarne Celje za proizvodnjo portlandskega cementa. Pokazalo se je, da je kot regulator vezanja cementa enakovredna naravni sadri. V članku so podane karakteristike titanove sadre (kemična sestava, radioaktivnost, finost, mikroskopski videz kristalov, rentgenska analiza), obravnavana pa je tudi priprava filtrnega kolača titanove sadre v kosovno obliko. Opisane so lastnosti portlandskega cementa, pripravljenega s titanovo sadro, v primerjavi s cementom, pripravljenim z naravno sadro.

 

SUMMARY

An investigation was carried out into the possibilities of use of titanogypsum from the Cinkarna Celje (Celje Zinc-Works) for the production of Portland Cement. It was found that, as a setting retarder for cement, titanogypsum is just as good as natural gypsum. In the paper, the characteristics of titanogypsum are described (chemical composition, radioactivity, fineness, appearance of the crystals under the microscope, X-ray analysis), and methods for processing the titanogypsum filter cake into lumpy form are discussed. The properties of portland cement made with those of cement made with natural gypsum.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si