Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Miha Jalovec, gradb. tehnik.

Termalno kopališče v Šmarjeških toplicah

UDK: 725.73

Gradnja termalnega kopališča v Šmarjeških Toplicah je trajala leto dni. Predstavljala je zelo težavno nalogo, zlasti zaradi temeljenja bazena. Opravljene so bile vse hidrogeološke raziskave, ki so pokazale komplicirano sestavo tal in močno nasičenost z vodo. Zaradi slabe nosilnosti tal ni bilo mogoče izkopa gradbene jame opraviti z običajno težko mehanizacijo. Članek podrobno prikazuje problematiko temeljenja in gradnje.

Gradnja termalnega kopališča v Šmarjeških Toplicah je trajala leto dni. Predstavljala je zelo težavno nalogo, zlasti zaradi temeljenja bazena. Opravljene so bile vse hidrogeološke raziskave, ki so pokazale komplicirano sestavo tal in močno nasičenost z vodo. Zaradi slabe nosilnosti tal ni bilo mogoče izkopa gradbene jame opraviti z običajno težko mehanizacijo. Članek podrobno prikazuje problematiko temeljenja in gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The termal bathing-establishment in Šmarješke toplice

 

Gradnja termalnega kopališča v Šmarjeških Toplicah je trajala leto dni. Predstavljala je zelo težavno nalogo, zlasti zaradi temeljenja bazena. Opravljene so bile vse hidrogeološke raziskave, ki so pokazale komplicirano sestavo tal in močno nasičenost z vodo. Zaradi slabe nosilnosti tal ni bilo mogoče izkopa gradbene jame opraviti z običajno težko mehanizacijo. Članek podrobno prikazuje problematiko temeljenja in gradnje.

 

The building of thermal bathing-establishment in Šmarješke Toplice lasted one year. This was a very difficult building task, especially the basin foundation. The hydro-geological researches indicated a complicated soil composition and a strong water satiation. Because of defficient bearing capacity of soil it was not possible to do the excavation by the help of the heavy mechanization. The paper treats the most foundation and building problems.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si