Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Drago Gostiša, dipl. inž. gradb.

TEHNOLOGIJA IN STROJNA OPREMA ZA ZEMELJSKA DELA

UDK: 624.13.05

POVZETEK
Zemeljska dela so nedvomno najobsežnejša pozicija pri izvajanju nizkih gradenj. V prostoru se srečujemo z najrazličnejšo geologijo in najrazličnejšo konfiguracijo terena, kjer izvajamo dela. Glede na dejstvo, da so stroji za izvedbo teh del zelo dragi in za kompletno izvedbo del uporabljamo običajno celo tehnološko verigo strojev, moramo vsako nabavo izredno strokovno in tehtno preštudirati. Poznati moramo konkurenčne tehnologije in oceniti možnosti perspektivne zaposlenosti opreme. Pri večji mehano-opremijenosti podjetja moramo težiti tudi za čimvečjo tipizacijo opreme, kar eko-nomizira vzdrževanje. Samo s pravilno izbiro opreme, kakovostnim kadrom in dobro organizacijo del bomo konkurenčni na trgu.

POVZETEK

Zemeljska dela so nedvomno najobsežnejša pozicija pri izvajanju nizkih gradenj. V prostoru se srečujemo z najrazličnejšo geologijo in najrazličnejšo konfiguracijo terena, kjer izvajamo dela. Glede na dejstvo, da so stroji za izvedbo teh del zelo dragi in za kompletno izvedbo del uporabljamo običajno celo tehnološko verigo strojev, moramo vsako nabavo izredno strokovno in tehtno preštudirati. Poznati moramo konkurenčne tehnologije in oceniti možnosti perspektivne zaposlenosti opreme. Pri večji mehano-opremijenosti podjetja moramo težiti tudi za čimvečjo tipizacijo opreme, kar ekonomizira vzdrževanje. Samo s pravilno izbiro opreme, kakovostnim kadrom in dobro organizacijo del bomo konkurenčni na trgu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Technology and Mechanical Equipment for Earthworks

POVZETEK
Zemeljska dela so nedvomno najobsežnejša pozicija pri izvajanju nizkih gradenj. V prostoru se srečujemo z najrazličnejšo geologijo in najrazličnejšo konfiguracijo terena, kjer izvajamo dela. Glede na dejstvo, da so stroji za izvedbo teh del zelo dragi in za kompletno izvedbo del uporabljamo običajno celo tehnološko verigo strojev, moramo vsako nabavo izredno strokovno in tehtno preštudirati. Poznati moramo konkurenčne tehnologije in oceniti možnosti perspektivne zaposlenosti opreme. Pri večji mehano-opremijenosti podjetja moramo težiti tudi za čimvečjo tipizacijo opreme, kar eko-nomizira vzdrževanje. Samo s pravilno izbiro opreme, kakovostnim kadrom in dobro organizacijo del bomo konkurenčni na trgu.

SUMMARY

Earthworks are unquestionably the most extensive part of civil engineering structures. Specific geological and relief characteristics have to be dealt with before construction can take place. As machines for this type of work are very expensive and technological chains of machines are needed for complete realisation, each acquisition must be taken into careful expert consideration. It is important to have knowledge of all competing technologies and to estimate the possibilities for the prospective use of the equipment. If the company is to be mechanically well-equipped, it is necessary to aim to have a high number of machines of the same manufacturer, which reduces maintenance costs. To be able to compete in the market, the correct selection of equipment, high-quality staff and the efficient organisation of work are necessary.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si