Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

dr. Janez Žmavc, dipl. inž. gr., Vodja sektorja za tehnologijo in razvoj

TEHNIKA GRADNJE CEST

UDK: 625.73.699.8

POVZETEK
V prispevku so obravnavane pretežne značilnosti, ki so pomembne pri novogradnjah in vzdrževanju sodobnih vozišč z utrditvami z bitumenskimi in hidravličnimi vezivi. Specifične pogoste in težke prometne obremenitve pogojujejo posebne lastnosti osnovnih materialov (modificirana bitumenska veziva, obstojne zmesi zrn) in posebne postopke gradnje nosilnih in obrabnih plasti, ki so podrobno prikazani in ovrednoteni.

POVZETEK

V prispevku so obravnavane pretežne značilnosti, ki so pomembne pri novogradnjah in vzdrževanju sodobnih vozišč z utrditvami z bitumenskimi in hidravličnimi vezivi. Specifične pogoste in težke prometne obremenitve pogojujejo posebne lastnosti osnovnih materialov (modificirana bitumenska veziva, obstojne zmesi zrn) in posebne postopke gradnje nosilnih in obrabnih plasti, ki so podrobno prikazani in ovrednoteni.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ROAD CONSTRUCTION TECHNIK

 

POVZETEK
V prispevku so obravnavane pretežne značilnosti, ki so pomembne pri novogradnjah in vzdrževanju sodobnih vozišč z utrditvami z bitumenskimi in hidravličnimi vezivi. Specifične pogoste in težke prometne obremenitve pogojujejo posebne lastnosti osnovnih materialov (modificirana bitumenska veziva, obstojne zmesi zrn) in posebne postopke gradnje nosilnih in obrabnih plasti, ki so podrobno prikazani in ovrednoteni.

 

SUMMARY

This paper deals with predominant characteristics, significant for new constructions and maintenance of modern pavements with bitumen and hydraulic stabilized binders. Specific frequent and heavy traffic loads conditioned specific properties of basic materials (modified bitumen binders, fast granule mixtures) and special construction procedures of the base and wearing courses being described and evaluated in details.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si