Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Matjaž Stegu, dipl. inž. arh.
France Zupančič, dipl. inž.

Stanovanjski objekt S-3 v Soseski SM-1, center Most v Ljubljani

UDK: 728.2.011.26

Kompleks Centra Most leži ob cestnem križišču Zaloške in Proletarske ceste. Načrt za objekt S-3 je v letih 1970—1971 izdelal projektivni biro SGP »Pionir«. Objekt obsega 256 stanovanjskih enot v 6 ločenih stolpnicah. Gradnja celotnega kompleksa je bila razdeljena na štiri kontinuirne faze. Zahtevna naloga je bila izdelava projekta, ureditev gradbišča, uporaba opažev in sama gradnja. Objekt je izveden v litem betonu z armiranobetonskimi nosilnimi stenami in armiranobetonskimi polnilnimi ploščami. Članek navaja vse podrobnosti gradnje.

Kompleks Centra Most leži ob cestnem križišču Zaloške in Proletarske ceste. Načrt za objekt S-3 je v letih 1970—1971 izdelal projektivni biro SGP »Pionir«. Objekt obsega 256 stanovanjskih enot v 6 ločenih stolpnicah. Gradnja celotnega kompleksa je bila razdeljena na štiri kontinuirne faze. Zahtevna naloga je bila izdelava projekta, ureditev gradbišča, uporaba opažev in sama gradnja. Objekt je izveden v litem betonu z armiranobetonskimi nosilnimi stenami in armiranobetonskimi polnilnimi ploščami. Članek navaja vse podrobnosti gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Dwelling house S-3 in the community SM-1, the center of Moste in Ljubljana

 

Kompleks Centra Most leži ob cestnem križišču Zaloške in Proletarske ceste. Načrt za objekt S-3 je v letih 1970—1971 izdelal projektivni biro SGP »Pionir«. Objekt obsega 256 stanovanjskih enot v 6 ločenih stolpnicah. Gradnja celotnega kompleksa je bila razdeljena na štiri kontinuirne faze. Zahtevna naloga je bila izdelava projekta, ureditev gradbišča, uporaba opažev in sama gradnja. Objekt je izveden v litem betonu z armiranobetonskimi nosilnimi stenami in armiranobetonskimi polnilnimi ploščami. Članek navaja vse podrobnosti gradnje.

 

The entity of the Center of Moste in Ljubljana is situated at the crossing-point of Zaloška and Proletarska street. In the period from 1970 to 1971 the projecting bureau of the Enterprise “Pionir” prepared the plans for the dwelling unity S-3. The building house contents 256 dwelling units in 6 separated tall buildings. The entity erection was going on in four con-tinous phases. The project preparing, the building-site arrangement, and the planing were the most difficult building tasks. The construction is executed in flow concrete, the bearing walls are made of prestressed concrete as well as the filler plates. The paper treats with all building details.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si