Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

Franc Brdnik, dipl. gradb. inž.

SOŠKI KORIDOR Z REVITALIZACIJO GORIŠKE PROGE

UDK: 625.3

Povzetek
Soški koridor pomeni storitev, ki jo na evropskem prometnem trgu ponujata Luka Koper in Železniško gospodarstvo Ljubljana ter predstavlja eno najsodobnejših prevoznih oblik, ki ustreza zahtevam sodobne proizvodnje in mednarodne trgovine. Predstavlja najkrajšo povezavo Jadrana z Avstrijo oziroma srednjo Evropo. Za ta namen je proga od Kopra prek Divače, Sežane, Nove Gorice do Jesenic usposobljena za prevoz dodatnih 5 mio ton tovora. Za intenzivno izkoriščenost prostorskih prednosti Luka Koper prilagaja svoje zmogljivosti prevozom razsutih tovorov.

Povzetek

Soški koridor pomeni storitev, ki jo na evropskem prometnem trgu ponujata Luka Koper in Železniško gospodarstvo Ljubljana ter predstavlja eno najsodobnejših prevoznih oblik, ki ustreza zahtevam sodobne proizvodnje in mednarodne trgovine. Predstavlja najkrajšo povezavo Jadrana z Avstrijo oziroma srednjo Evropo. Za ta namen je proga od Kopra prek Divače, Sežane, Nove Gorice do Jesenic usposobljena za prevoz dodatnih 5 mio ton tovora. Za intenzivno izkoriščenost prostorskih prednosti Luka Koper prilagaja svoje zmogljivosti prevozom razsutih tovorov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE SOČA CORRIDOR AND REVITALIZATION OF THE GORICA LINE

 

Povzetek
Soški koridor pomeni storitev, ki jo na evropskem prometnem trgu ponujata Luka Koper in Železniško gospodarstvo Ljubljana ter predstavlja eno najsodobnejših prevoznih oblik, ki ustreza zahtevam sodobne proizvodnje in mednarodne trgovine. Predstavlja najkrajšo povezavo Jadrana z Avstrijo oziroma srednjo Evropo. Za ta namen je proga od Kopra prek Divače, Sežane, Nove Gorice do Jesenic usposobljena za prevoz dodatnih 5 mio ton tovora. Za intenzivno izkoriščenost prostorskih prednosti Luka Koper prilagaja svoje zmogljivosti prevozom razsutih tovorov.

 

Summary

The Soca corridor is a railway service offered on the European market by The Port of Koper and The Railway Enterprise Ljubljana. It is one of the most modern transportation modes meeting the demands of modern production and international commerce. It is the shortest connection of the Adriatic Sea with Austria and the Middle Europe. For this purpose the line from Koper via Divača, Nova Gorica to Jesenice has been improved to such an extent that additional 5 million tons of freight can be transported along it. To utilize its localities most intensively the Port of Koper adjusts its capacity to bulk goods transportation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si