Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Franc Brdnik, dipl. inž.

Sodobno vzdrževanje zgornjega ustroja prog

UDK: 625.14:625.17

 

Sodobno urejeni zgornji ustroj železniških prog omogoča večje hitrosti in večje obtežbe, udobno in varno vožnjo in ceneno ter kvalitetno vzdrževanje. Konstrukcija zgornjega ustroja se je izboljšala s prehodom od lahkih tipov tirnic na težje, to je od S 45 (45 kg/m) na S 49 (49 kg/m), v proučevanju pa je tudi tip tirnice teže 54 kg/m. Članek podrobno obravnava metode meritev pri gibanju železniških vozil po tirnicah. Na naših progah uporabljamo od leta 1967 merilni voz tipa Amsler, ki na grafikonu registrira vse osnovne elemente geometrijske lege tira. Leta 1967 je bila v ta merilni voz vgrajena elektronska merilna naprava Neptun, ki daje še dosti natančnejše podatke.

Sodobno urejeni zgornji ustroj železniških prog omogoča večje hitrosti in večje obtežbe, udobno in varno vožnjo in ceneno ter kvalitetno vzdrževanje. Konstrukcija zgornjega ustroja se je izboljšala s prehodom od lahkih tipov tirnic na težje, to je od S 45 (45 kg/m) na S 49 (49 kg/m), v proučevanju pa je tudi tip tirnice teže 54 kg/m. Članek podrobno obravnava metode meritev pri gibanju železniških vozil po tirnicah. Na naših progah uporabljamo od leta 1967 merilni voz tipa Amsler, ki na grafikonu registrira vse osnovne elemente geometrijske lege tira. Leta 1967 je bila v ta merilni voz vgrajena elektronska merilna naprava Neptun, ki daje še dosti natančnejše podatke.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE UP-TO DATE MAINTENANCE OF THE RAILWAY SUPERSTRUCTURE

The up-to date settled railway superstructure makes possible greater speeds and loads, comfortable and safe run and cheap and qualitative maintenance. The construction of the superstructure is improved by the change from light types of rails to heavy ones, it is from S 45 (45 kg/m) to S 49 (49 kg/m), and also the type of rails with the weight 54 kg'm is examined. The paper specifies the method of measurements at the movement of carriages on the rails. On our railway lines from the year 1967 we use the measurement vehicle type Amsler which registers on the graphic representation all fundamental elements of the geometrical position of rails. In the year 1967 the electronic measurement device Neptun in the vehicle was built in giving more exact technical data.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si