Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

izr. prof. dr. Matej Fischinger

SODOBNI EVROPSKI IN SLOVENSKI STANDARDI ZA POTRESNO VARNO GRADNJO KONSTRUKCIJ

UDK: 699.841:006.3(EC8)

POVZETE K ^........ =-■ M
Opisana so temeljna načela in značilnosti novih evropskih in bodočih slovenskih standardov za gradnjo konstrukcij na potresnih območjih Eurocode 8 (EC8). Ilustrirana so z nekaj primeri za armiranobetonske konstrukcije, narejena pa je tudi primerjava s prakso v Sloveniji. EC8 je sodoben predpis, ki lahko zagotovi primerno potresno varnost. Pred uspešno uporabo v Sloveniji pa se bomo morali še precej naučiti, saj se EC8 v nekaterih delih razlikuje od dosedanjih predpisov in prakse.

POVZETEK 

Opisana so temeljna načela in značilnosti novih evropskih in bodočih slovenskih standardov za gradnjo konstrukcij na potresnih območjih Eurocode 8 (EC8). Ilustrirana so z nekaj primeri za armiranobetonske konstrukcije, narejena pa je tudi primerjava s prakso v Sloveniji. EC8 je sodoben predpis, ki lahko zagotovi primerno potresno varnost. Pred uspešno uporabo v Sloveniji pa se bomo morali še precej naučiti, saj se EC8 v nekaterih delih razlikuje od dosedanjih predpisov in prakse.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODERN EUROPEAN AND SLOVENIAN STANDARDS FOR EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES

POVZETE K ^........ =-■ M
Opisana so temeljna načela in značilnosti novih evropskih in bodočih slovenskih standardov za gradnjo konstrukcij na potresnih območjih Eurocode 8 (EC8). Ilustrirana so z nekaj primeri za armiranobetonske konstrukcije, narejena pa je tudi primerjava s prakso v Sloveniji. EC8 je sodoben predpis, ki lahko zagotovi primerno potresno varnost. Pred uspešno uporabo v Sloveniji pa se bomo morali še precej naučiti, saj se EC8 v nekaterih delih razlikuje od dosedanjih predpisov in prakse.

SUMMARY

The basic design principles and characteristics of the new European and future Slovenian standards for the earthquake resistant design of structures Eurocode 8 (EC8) are described. Some examples for RC structures are given and the comparison with the existing design practice in Slovenia is made. EC8 is a modern code which is able to provide earthquake resistance of structures. However, we should learn a lot before it could be successfully implemented in Slovenia, since some important differences between the EC8 and the existing codes and practice in Slovenia exist.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si