Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Žavrlan Vili, dipl. inž., svetovalec za voziščne konstrukcije

SISTEMI UPRAVLJANJA IN GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI

UDK: 625.7:351

POVZETEK HÜHH ÜÜIÜÜÜÜÜÜ'i llllllli® --1H;iliH%'}%•■' 1 Ü1 Ü ' * -| | 11 I
Slabo stanje voznih površin na številnih magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji vpliva na gospodarstvo s povečevanjem stroškov, ki jih povzroča dražji in časovno dolgotrajneši transport in povečano število prometnih nezgod. Mnoge ceste, ki so bile zgrajene pred 10 ali celo 15 leti in ki so v zelo slabem stanju, se le minimalno vzdržujejo, čeprav bi bilo na njih potrebno opraviti večja obnavljalna dela že precej let nazaj, da bi bil zagotovljen ustrezni nivo uslug in varnosti. Eden izmed razlogov za tako stanje je pomanjkanje sredstev, vendar to ni edini razlog. Do danes v Sloveniji še nismo uspeli vpeljati ustreznega sistema za gospodarjenje z vozišči, ki bi zagotavljal identifikacijo, zbiranje, shranjevanje, dopolnjevanje in upravljanje z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za planiranje, upravljanje in ukrepanje na cestnem omrežju. Uporaba takšnega, integralnega informacijskega sistema in modela za odločanje, bi nam pomagala, da bi lahko realno ocenili stanje cestnega omrežja in določili ter ovrednotili dejanske potrebe. Prav tako bi nam omogočila izbrati dolgoročne strategije vzdrževanja in obnavljanja za vsak posamični cestni odsek in bolj učinkovito porazdeljevati razpoložljiva sredstva, namenjena vzdrževanju in obnavljanju cestnega omrežja v Sloveniji.

POVZETEK

Slabo stanje voznih površin na številnih magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji vpliva na gospodarstvo s povečevanjem stroškov, ki jih povzroča dražji in časovno dolgotrajneši transport in povečano število prometnih nezgod. Mnoge ceste, ki so bile zgrajene pred 10 ali celo 15 leti in ki so v zelo slabem stanju, se le minimalno vzdržujejo, čeprav bi bilo na njih potrebno opraviti večja obnavljalna dela že precej let nazaj, da bi bil zagotovljen ustrezni nivo uslug in varnosti. Eden izmed razlogov za tako stanje je pomanjkanje sredstev, vendar to ni edini razlog. Do danes v Sloveniji še nismo uspeli vpeljati ustreznega sistema za gospodarjenje z vozišči, ki bi zagotavljal identifikacijo, zbiranje, shranjevanje, dopolnjevanje in upravljanje z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za planiranje, upravljanje in ukrepanje na cestnem omrežju. Uporaba takšnega, integralnega informacijskega sistema in modela za odločanje, bi nam pomagala, da bi lahko realno ocenili stanje cestnega omrežja in določili ter ovrednotili dejanske potrebe. Prav tako bi nam omogočila izbrati dolgoročne strategije vzdrževanja in obnavljanja za vsak posamični cestni odsek in bolj učinkovito porazdeljevati razpoložljiva sredstva, namenjena vzdrževanju in obnavljanju cestnega omrežja v Sloveniji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM

 

POVZETEK HÜHH ÜÜIÜÜÜÜÜÜ'i llllllli® --1H;iliH%'}%•■' 1 Ü1 Ü ' * -| | 11 I
Slabo stanje voznih površin na številnih magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji vpliva na gospodarstvo s povečevanjem stroškov, ki jih povzroča dražji in časovno dolgotrajneši transport in povečano število prometnih nezgod. Mnoge ceste, ki so bile zgrajene pred 10 ali celo 15 leti in ki so v zelo slabem stanju, se le minimalno vzdržujejo, čeprav bi bilo na njih potrebno opraviti večja obnavljalna dela že precej let nazaj, da bi bil zagotovljen ustrezni nivo uslug in varnosti. Eden izmed razlogov za tako stanje je pomanjkanje sredstev, vendar to ni edini razlog. Do danes v Sloveniji še nismo uspeli vpeljati ustreznega sistema za gospodarjenje z vozišči, ki bi zagotavljal identifikacijo, zbiranje, shranjevanje, dopolnjevanje in upravljanje z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za planiranje, upravljanje in ukrepanje na cestnem omrežju. Uporaba takšnega, integralnega informacijskega sistema in modela za odločanje, bi nam pomagala, da bi lahko realno ocenili stanje cestnega omrežja in določili ter ovrednotili dejanske potrebe. Prav tako bi nam omogočila izbrati dolgoročne strategije vzdrževanja in obnavljanja za vsak posamični cestni odsek in bolj učinkovito porazdeljevati razpoložljiva sredstva, namenjena vzdrževanju in obnavljanju cestnega omrežja v Sloveniji.

 

SUMMARY

Poor condition of pavement on many of major and regional roads in Slovenia influences national economy by means of increased costs, caused by more expensive and time waisting road transport and increased number of accidents. On many roads, which were built more then 10 or even 15 years ago and which are in poor condition, only routine maintenance is applied, althought an overlay or other rehabilitation techniques would be neccesary long ago, to provide adequate serviceabbility and safety. One of the reasons for that is the lack of necessary funds. But it is not the only reason. Until today we have not yet introduced an adequate pavement management system for identifying, collecting, storing, retrieving and managing all data relating to pavements which are relevant to the planning, management and operation of a road network. The use of an integrated information system and decision model would help us to estimate the real condition of road network and to establish the needs. It would also make us possible to choose opimal longterm strategies of maintenance and rehabilitation for each of the road sections and to spread the road funds more efficiently.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si