Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Mitja Koren, dipl. inž.

SISTEM ODVODNJE SEVERNE OBVOZNE CESTE IN KANALA 1.0 V LJUBLJANI

UDK: 625.78

POVZET
Na območju Ljubljane v sklopu gradnje avtocestne povezave gradimo Severno obvozno cesto in vzhodno avtomobilsko cesto .
Zaradi vodo-varstvenega območja, v katerem se nahajata cestna odseka, je nastopila potreba po materialu, ki zagotavlja 100 % vodotesnost odvodnega sistema. Tako smo se za odvodno SOC in kanal 1.0 do Save, ki poteka po VAC, uporabili cevi iz duktilne litine proizvajalca Pont-a-mousson iz Francije.
Od marca 1996 do oktobra 1996 smo zgradili 16.872 m odvodnih kanalov in zvez ter 850 peskolovov in jaškov. Pri tem smo prvič v Sloveniji uporabili duktilne cevi za kanalizacijo premerov DN 1200 mm, DN 1600 mm in DN 1800 mm v skupni dolžini 5.394 m.

POVZETEK

Na območju Ljubljane v sklopu gradnje avtocestne povezave gradimo Severno obvozno cesto in vzhodno avtomobilsko cesto .

Zaradi vodo-varstvenega območja, v katerem se nahajata cestna odseka, je nastopila potreba po materialu, ki zagotavlja 100 % vodotesnost odvodnega sistema. Tako smo se za odvodno SOC in kanal 1.0 do Save, ki poteka po VAC, uporabili cevi iz duktilne litine proizvajalca Pont-a-mousson iz Francije.

Od marca 1996 do oktobra 1996 smo zgradili 16.872 m odvodnih kanalov in zvez ter 850 peskolovov in jaškov. Pri tem smo prvič v Sloveniji uporabili duktilne cevi za kanalizacijo premerov DN 1200 mm, DN 1600 mm in DN 1800 mm v skupni dolžini 5.394 m.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The Northern Ring Road and Canal 1.0 Drainage System in Ljubljana

POVZET
Na območju Ljubljane v sklopu gradnje avtocestne povezave gradimo Severno obvozno cesto in vzhodno avtomobilsko cesto .
Zaradi vodo-varstvenega območja, v katerem se nahajata cestna odseka, je nastopila potreba po materialu, ki zagotavlja 100 % vodotesnost odvodnega sistema. Tako smo se za odvodno SOC in kanal 1.0 do Save, ki poteka po VAC, uporabili cevi iz duktilne litine proizvajalca Pont-a-mousson iz Francije.
Od marca 1996 do oktobra 1996 smo zgradili 16.872 m odvodnih kanalov in zvez ter 850 peskolovov in jaškov. Pri tem smo prvič v Sloveniji uporabili duktilne cevi za kanalizacijo premerov DN 1200 mm, DN 1600 mm in DN 1800 mm v skupni dolžini 5.394 m.

SUMMARY

The Northern ring road and Eastern motorway are being built in the area of Ljubljana as a part of the construction of the motorway connection.

Because both segments are located inside the groundwater protection area, it was necessary to use materials which guaranteed a 100% water-tightness of the drainage system. That is why pipes manufactured from ductile castings by Pont-a-mousson of France were used.

From March to October 1996, 16,872 metres of drainage canals and connections and 850 ditches for sand retention and pits were constructed. This was the first case of the use of ductile canalisation pipes of diameters DN1200 mm, DN1600 mm and DN1800 mm along a total length of 5,394 metres.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si