Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982

Avtorji

Anton Umek, dipl. gradb. inž.

SESTAVA SVEŽE MEŠANICE ZA BETONE, KI RABIJO RAZLIČNIM NAMENOM

UDK: 666.97.03

 

Članek pokaže sestavo štirih različnih betonov, od katerih zahtevamo za vsakega zelo različne lastnosti zaradi različnih namenov uporabe. Pri tem moramo vedno drugače, računsko ali bolje empirično, določiti količine cementa in vode, konsistenco in gostoto sveže zmesi in uporabiti prav tako zrnavost agregata, ki tem zahtevam ustreza. Iz navedenih primerov postane jasno, da določene namene lahko vedno zadovoljivo dosežemo le z doslednim projektiranjem sveže zmesi in nam izkustvo samo pri tako številnih možnih kombinacijah posameznih faktorjev ne more veliko pomagati.

 

SESTAVA BETONOV

Članek pokaže sestavo štirih različnih betonov, od katerih zahtevamo za vsakega zelo različne lastnosti zaradi različnih namenov uporabe. Pri tem moramo vedno drugače, računsko ali bolje empirično, določiti količine cementa in vode, konsistenco in gostoto sveže zmesi in uporabiti prav tako zrnavost agregata, ki tem zahtevam ustreza. Iz navedenih primerov postane jasno, da določene namene lahko vedno zadovoljivo dosežemo le z doslednim projektiranjem sveže zmesi in nam izkustvo samo pri tako številnih možnih kombinacijah posameznih faktorjev ne more veliko pomagati.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGNING CONCRETES

 

Članek pokaže sestavo štirih različnih betonov, od katerih zahtevamo za vsakega zelo različne lastnosti zaradi različnih namenov uporabe. Pri tem moramo vedno drugače, računsko ali bolje empirično, določiti količine cementa in vode, konsistenco in gostoto sveže zmesi in uporabiti prav tako zrnavost agregata, ki tem zahtevam ustreza. Iz navedenih primerov postane jasno, da določene namene lahko vedno zadovoljivo dosežemo le z doslednim projektiranjem sveže zmesi in nam izkustvo samo pri tako številnih možnih kombinacijah posameznih faktorjev ne more veliko pomagati.

 

DESIGNING CONCRETES

The paper presents the designing of four different kinds of concrete each of which is to have different qualities because of the different purposes of its use. Therefore the quantities of cement and water must be determined for each case by calculation or empirically and the consistency and density of fresh concrete as well as the grading of the aggregate best suited for the respective requirements are to be chosen.

The examples given illustrate how it is always possible to achieve satisfactorily the goals set only by skilled designing of fresh concrete and that experience alone is of no use considering the great number of possible combinations of the individual factors.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si