Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Ivan Zidar, dipl. inž., glavni direktor SCT d.d.

SCT VČERAJ - DANES - JUTRI , Pol stoletja izkušenj v gradbeništvu

UDK: 06.09.SCT

Tradicija, obogatena z izkušnjami, ter znanje ljudi z mladostniškim poletom sta temeljni odliki delniške družbe SCT Ljubljana, ki je največje in najuspešnejše gradbeno podjetje v Sloveniji. Slovensko gradbeništvo zadnje polovice stoletja je tesno povezano z imenom SCT. Skrivnost uspešnosti, ki jo escetejevci dokazujemo na najzahtevnejših projektih doma in v tujini, je v treh besedah, ki nas spremljajo že ves čas: znamo, hočemo in zmoremo.
“Ni sramota, če nič ne znaš; sramota je, če se nočeš ničesar naučiti," pravi rimski pregovor. Veliko smo se naučili in vse naše znanje s strokovno preudarnostjo nudimo vsakomur, ki ga potrebuje. Naši, doma in po svetu priznani strokovnjaki v svoje vsakodnevno delo vpletajo lastno znanje, obogateno z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami. Pet desetletij gradbeniških izkušenj v domovini in na treh kontinentih sveta in več deset tisoč izvedenih projektov so reference, s katerimi se lahko pohvali le redko gradbeno podjetje.

POVZETEK

Tradicija, obogatena z izkušnjami, ter znanje ljudi z mladostniškim poletom sta temeljni odliki delniške družbe SCT Ljubljana, ki je največje in najuspešnejše gradbeno podjetje v Sloveniji. Slovensko gradbeništvo zadnje polovice stoletja je tesno povezano z imenom SCT. Skrivnost uspešnosti, ki jo escetejevci dokazujemo na najzahtevnejših projektih doma in v tujini, je v treh besedah, ki nas spremljajo že ves čas: znamo, hočemo in zmoremo.

“Ni sramota, če nič ne znaš; sramota je, če se nočeš ničesar naučiti," pravi rimski pregovor. Veliko smo se naučili in vse naše znanje s strokovno preudarnostjo nudimo vsakomur, ki ga potrebuje. Naši, doma in po svetu priznani strokovnjaki v svoje vsakodnevno delo vpletajo lastno znanje, obogateno z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami. Pet desetletij gradbeniških izkušenj v domovini in na treh kontinentih sveta in več deset tisoč izvedenih projektov so reference, s katerimi se lahko pohvali le redko gradbeno podjetje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SCT Yesterday, Today and Tommorow, Half a century of construction experience

Tradicija, obogatena z izkušnjami, ter znanje ljudi z mladostniškim poletom sta temeljni odliki delniške družbe SCT Ljubljana, ki je največje in najuspešnejše gradbeno podjetje v Sloveniji. Slovensko gradbeništvo zadnje polovice stoletja je tesno povezano z imenom SCT. Skrivnost uspešnosti, ki jo escetejevci dokazujemo na najzahtevnejših projektih doma in v tujini, je v treh besedah, ki nas spremljajo že ves čas: znamo, hočemo in zmoremo.
“Ni sramota, če nič ne znaš; sramota je, če se nočeš ničesar naučiti," pravi rimski pregovor. Veliko smo se naučili in vse naše znanje s strokovno preudarnostjo nudimo vsakomur, ki ga potrebuje. Naši, doma in po svetu priznani strokovnjaki v svoje vsakodnevno delo vpletajo lastno znanje, obogateno z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami. Pet desetletij gradbeniških izkušenj v domovini in na treh kontinentih sveta in več deset tisoč izvedenih projektov so reference, s katerimi se lahko pohvali le redko gradbeno podjetje.

SUMMARY

Tradition, enriched by the experience and knowledge of people with youthful drive are the basic features of SCT Ljubljana joint-stock company, the largest and most successful construction company in Slovenia. For the last fifty years, the Slovene construction industry has been closely linked to the name SCT. The secret of the success of SCT in even the most demanding projects at home and abroad lies in the following words, which are always with us: we know how, we want to and we can.

"There’s no shame in knowing nothing; shame is not wanting to learn anything,” goes an old Latin proverb. We have learned a lot, and we offer our knowledge and professional prudence to anyone who needs it. Our nationally and internationally recognised experts combine their own knowledge with the latest technological solutions in their daily work. Fifty years of building experience at home and in three continents, and more than ten thousand projects completed provide references which few construction companies can match.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si