Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Andrej Sever, dipl. inž.

SANACIJA OBJEKTOV V MOSKVI - Kompleks Trehprudnih pereulok 7-9

UDK: 69.059.25

 

POVZETE
V članku je opisana sanacija starih objektov in novogradnja v centru Moskve. Kompleks je dobil nagrado mesta Moskve kot najboljša restavracija oz. rekonstrukcija v letu 1996. Skupna površina kompleksa presega 1 2.000 m2 Delaje izvajal SCT International, projekte pa SCT Projekt VZ.

 

POVZETEK

V članku je opisana sanacija starih objektov in novogradnja v centru Moskve. Kompleks je dobil nagrado mesta Moskve kot najboljša restavracija oz. rekonstrukcija v letu 1996. Skupna površina kompleksa presega 12.000 m2 Dela je izvajal SCT International, projekte pa SCT Projekt VZ.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Renovation of Buildings in Moscow - Complex Trehprudnih pereulok 7-9

POVZETE
V članku je opisana sanacija starih objektov in novogradnja v centru Moskve. Kompleks je dobil nagrado mesta Moskve kot najboljša restavracija oz. rekonstrukcija v letu 1996. Skupna površina kompleksa presega 1 2.000 m2 Delaje izvajal SCT International, projekte pa SCT Projekt VZ.

SUMMARY

This article describes the process of renovating old buildings and one new construction in the centre of Moscow. The complex received the City of Moscow Award as best restoration/reconstruction project in 1996. The total area of the complex exceeds 12,000 square metres. SCT International carried out the work; SCT Projekt visoke zgradbe designed the project.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si