Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - januar 2020

Avtorji

Tadej Mirkac, univ. dipl. inž. grad., dipl. inž. arh.
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. grad.
Miha Maraž, univ. dipl. inž. grad.

SANACIJA LEŽIŠČ JEKLENEGA MOSTU ČEZ REKO SAVINJO V KM 522+446 ŽELEZNIŠKE PROGE LAŠKO-CELJE

UDK: 624.074.1:625.1(497.4)

 

Povzetek l V sklopu obnove več kot 50 let starega dvotirnega jeklenega mostu čez
reko Savinjo v km 522+446 železniške proge Laško–Celje sta se poleg izvedbe protikorozijske
zaščite jeklene konstrukcije ter utrditve opornikov med drugim izvedla tudi sanacija
in ojačitev ležišč. Dela so se opravljala izmenično pod prometno zaporo posamičnega
tira. Glavni izzivi, s katerimi smo se morali spopasti, so bili zelo kratki roki izvedbe del ter
sanacijam nenaklonjena bližajoča se zima. Prav tako je bil otežen dostop do 300-kilogramskih
ležišč in relativno malo prostora za montažo potrebne opreme za dvig in bočno
varovanje prekladne konstrukcije.
Ključne besede: železnica, jekleni most, ležišča, sanacija, utrditev

 

Povzetek

V sklopu obnove več kot 50 let starega dvotirnega jeklenega mostu čez reko Savinjo v km 522+446 železniške proge Laško–Celje sta se poleg izvedbe protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije ter utrditve opornikov med drugim izvedla tudi sanacija in ojačitev ležišč. Dela so se opravljala izmenično pod prometno zaporo posamičnega tira. Glavni izzivi, s katerimi smo se morali spopasti, so bili zelo kratki roki izvedbe del ter sanacijam nenaklonjena bližajoča se zima. Prav tako je bil otežen dostop do 300-kilogramskih ležišč in relativno malo prostora za montažo potrebne opreme za dvig in bočno varovanje prekladne konstrukcije.

Ključne besede: železnica, jekleni most, ležišča, sanacija, utrditev

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REPAIR OF STRUCTURAL BEARINGS OF STEEL BRIDGE OVER THE SAVINJA RIVER IN KM 522+446 RAILWAY LINE LAŠKO-CELJE

 

Povzetek l V sklopu obnove več kot 50 let starega dvotirnega jeklenega mostu čez
reko Savinjo v km 522+446 železniške proge Laško–Celje sta se poleg izvedbe protikorozijske
zaščite jeklene konstrukcije ter utrditve opornikov med drugim izvedla tudi sanacija
in ojačitev ležišč. Dela so se opravljala izmenično pod prometno zaporo posamičnega
tira. Glavni izzivi, s katerimi smo se morali spopasti, so bili zelo kratki roki izvedbe del ter
sanacijam nenaklonjena bližajoča se zima. Prav tako je bil otežen dostop do 300-kilogramskih
ležišč in relativno malo prostora za montažo potrebne opreme za dvig in bočno
varovanje prekladne konstrukcije.
Ključne besede: železnica, jekleni most, ležišča, sanacija, utrditev

Summary

As part of the renovation of over 50 year old two track steel bridge over the Savinja river in km 522 446 railway line Laško – Celje, anti-corrosive protection of the steel structure and the reinforcement of the abutments as well as the repair and reinforcement of the structural bearings were carried out. During the works, the tracks were alternately closed. The main challenges we had to face were the very short schedule (deadline) and the coming winter. One of the biggest problems was difficult access to the 300 kg structural bearings and very little space for the lifting equipment.

Key words: railway, steel bridge, structural bearings, repair, reinforcement

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si