Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9 - 2006

Avtorji

David Duh, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Violeta Bokan, univ. dipl. inž. grad.

ODPORNOST POVRŠINE AERIRANIH SAMOZGOŠČEVALNIH BETONOV PROTI ZMRZOVANJU IN TAJANJU V PRISOTNOSTI SOLI - ŠTUDIJA VPLIVA DELEŽA VNESENEGA ZRAKA IN VRSTE MINERALNEGA DODATKA

UDK: 691.34:620.1:624.142

POVZETEK

POVZetek I Cilj eksperimentalnega delaje bil natančneje preučiti dva parametra, za katera smo v dosedanjih preiskavah opazili, da pomembno vplivata na odpornost površine samozgoščevalnega betona (v nadaljevanju SCC) proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli. Prvi parameter je delež vnesenega zraka, drugi parameter pa vrsta apnenčeve moke v SCC mešanici. Med pripravo vzorcev smo ugotovili, da je delež vnesenega zraka v sveži betonski mešanici zelo težko parametrizirati. Še več, tudi pri SCC mešanicah seje izkazalo, da je bolj kot delež zraka pomembna struktura sistema mikropor, ki se pri tem oblikuje. Rezultati potrjujejo tudi pomembnost izbire ustrezne vrste apnenčeve moke za doseganje večje odpornosti površine SCC proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli.

Cilj eksperimentalnega delaje bil natančneje preučiti dva parametra, za katera smo v dosedanjih preiskavah opazili, da pomembno vplivata na odpornost površine samozgoščevalnega betona (v nadaljevanju SCC) proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli. Prvi parameter je delež vnesenega zraka, drugi parameter pa vrsta apnenčeve moke v SCC mešanici. Med pripravo vzorcev smo ugotovili, da je delež vnesenega zraka v sveži betonski mešanici zelo težko parametrizirati. Še več, tudi pri SCC mešanicah seje izkazalo, da je bolj kot delež zraka pomembna struktura sistema mikropor, ki se pri tem oblikuje. Rezultati potrjujejo tudi pomembnost izbire ustrezne vrste apnenčeve moke za doseganje večje odpornosti površine SCC proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SALT FROST SCALING OF AERATED SELF-COMPACTING CONCRETES - THE STUDY OF ENTRAINED AIR CONTENT AND TYPE OF MINERAL ADDITION

SUMMARY

POVZetek I Cilj eksperimentalnega delaje bil natančneje preučiti dva parametra, za katera smo v dosedanjih preiskavah opazili, da pomembno vplivata na odpornost površine samozgoščevalnega betona (v nadaljevanju SCC) proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli. Prvi parameter je delež vnesenega zraka, drugi parameter pa vrsta apnenčeve moke v SCC mešanici. Med pripravo vzorcev smo ugotovili, da je delež vnesenega zraka v sveži betonski mešanici zelo težko parametrizirati. Še več, tudi pri SCC mešanicah seje izkazalo, da je bolj kot delež zraka pomembna struktura sistema mikropor, ki se pri tem oblikuje. Rezultati potrjujejo tudi pomembnost izbire ustrezne vrste apnenčeve moke za doseganje večje odpornosti površine SCC proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli.

The aim of our work was to investigate two parameters that have so far proved to be significant for salt frost scaling of self-compacting concrete (SCC). The first parameter is the content of entrained air and the second parameter is the type of limestone filler in SCC mixture. During the preparation of samples it was obvious that the air content in fresh concrete mixture is very hard to parameterize. Further on, the results indicated that also in the case of SCC mixtures the air-void spacing factor is the more important parameter than the total air content. It was also shown that the selection of the type of the filler is very important in order to achieve lower salt frost scaling of SCC.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si