Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 1984

Avtorji

Savo Janežič, dipl. gr. inž.
Branko Batistič, dipl. gr. inž.

REŠEVANJE GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNE PROBLEMATIKE PRI GRADNJI HE SOLKAN

UDK: 627.8:624.13

Povzetek
Izkušnje pri izvajanju globokih izkopnih del v prepereli in tektonsko močno poškodovani hribini so pokazale, da je uporaba prednapetih sider najhitreje izvedljiv in v specifičnih primerih tudi naj cenejši ukrep za začasno zavarovanje stabilnosti izkopnih površin in varnosti delovnega mesta. Prav tako se je pokazala uporaba trajnih sider (dvojna antikorozijska zaščita) pri objektih zavarovanj pobočij s trajno funkcijo kot ekonomičnejša rešitev, večkrat praktično tudi edino možno izvedljiva. Težnostni zidovi, ki so ob upoštevanju seizmičnih pogojev mnogo večjih dimenzij od sidranih obločnih zidov, so bili izvedeni le na odsekih, kjer je prostor dovoljeval izvedbo izkopov ustreznih dimenzij in izkopnih površin v nagibu, ki je dovoljeval samo gradnjo.

Povzetek

Izkušnje pri izvajanju globokih izkopnih del v prepereli in tektonsko močno poškodovani hribini so pokazale, da je uporaba prednapetih sider najhitreje izvedljiv in v specifičnih primerih tudi naj cenejši ukrep za začasno zavarovanje stabilnosti izkopnih površin in varnosti delovnega mesta. Prav tako se je pokazala uporaba trajnih sider (dvojna antikorozijska zaščita) pri objektih zavarovanj pobočij s trajno funkcijo kot ekonomičnejša rešitev, večkrat praktično tudi edino možno izvedljiva. Težnostni zidovi, ki so ob upoštevanju seizmičnih pogojev mnogo večjih dimenzij od sidranih obločnih zidov, so bili izvedeni le na odsekih, kjer je prostor dovoljeval izvedbo izkopov ustreznih dimenzij in izkopnih površin v nagibu, ki je dovoljeval samo gradnjo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REŠEVANJE GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNE PROBLEMATIKE PRI GRADNJI HE SOLKAN

 

Summary

Povzetek
Izkušnje pri izvajanju globokih izkopnih del v prepereli in tektonsko močno poškodovani hribini so pokazale, da je uporaba prednapetih sider najhitreje izvedljiv in v specifičnih primerih tudi naj cenejši ukrep za začasno zavarovanje stabilnosti izkopnih površin in varnosti delovnega mesta. Prav tako se je pokazala uporaba trajnih sider (dvojna antikorozijska zaščita) pri objektih zavarovanj pobočij s trajno funkcijo kot ekonomičnejša rešitev, večkrat praktično tudi edino možno izvedljiva. Težnostni zidovi, ki so ob upoštevanju seizmičnih pogojev mnogo večjih dimenzij od sidranih obločnih zidov, so bili izvedeni le na odsekih, kjer je prostor dovoljeval izvedbo izkopov ustreznih dimenzij in izkopnih površin v nagibu, ki je dovoljeval samo gradnjo.Summary

The experience in performing deep excavation work in weathered and tectonically demaged rock has shown the prestressed anchors to be a speedy and in special cases even the most economical temporary protective measure for steep excavation rock surfaces and safety at work. The application of permanent anchors (double corrosion protection) as a final protective measure has also shown to be the most favourable and very aften practically the only feasible solution. Due to much larger sizes, the gravity walls were only used in sections where the evailable space allowed the excavation work of appropriate dimensions and excavation surface slope to be carried out.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si