Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5 - 2007

Avtorji

Đorđe Obradović, univ. dipl. inž. grad.

REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE IVAN CANKAR V LJUTOMERU

UDK: 69.059.25

Povzetek I V šoli iz leta 1893 smo porušili vse dotrajane vmesne stene, stropne konstrukcije in streho ter jih zamenjali s sodobno in potresno varno gradbeno konstrukcijo. Ohranili smo le zunanje fasadne stene in osrednje stopnišče. Dobili smo novo, ustrezno razporeditev šolskih prostorov ter dodatne prostore na podstrešju in kleti. Z obnovljenimi fasadami, novo streho enake oblike in pokrito z enako kritino - zareznikom, smo šoli vrnili prvotni videz iz 19. stoletja.

Povzetek

V šoli iz leta 1893 smo porušili vse dotrajane vmesne stene, stropne konstrukcije in streho ter jih zamenjali s sodobno in potresno varno gradbeno konstrukcijo. Ohranili smo le zunanje fasadne stene in osrednje stopnišče. Dobili smo novo, ustrezno razporeditev šolskih prostorov ter dodatne prostore na podstrešju in kleti. Z obnovljenimi fasadami, novo streho enake oblike in pokrito z enako kritino - zareznikom, smo šoli vrnili prvotni videz iz 19. stoletja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

RECONSTRUCTION OF IVAN CANKAR ELEMENTARY SCHOOL IN LJUTOMER

Povzetek I V šoli iz leta 1893 smo porušili vse dotrajane vmesne stene, stropne konstrukcije in streho ter jih zamenjali s sodobno in potresno varno gradbeno konstrukcijo. Ohranili smo le zunanje fasadne stene in osrednje stopnišče. Dobili smo novo, ustrezno razporeditev šolskih prostorov ter dodatne prostore na podstrešju in kleti. Z obnovljenimi fasadami, novo streho enake oblike in pokrito z enako kritino - zareznikom, smo šoli vrnili prvotni videz iz 19. stoletja.

Summary

In the Elementary School, built in the year 1893, we pulled down all damaged internal walls, ceilings and roof, and replaced them by modern earthquake resistant elements. Only the external walls and fagades and the main stairway were preserved. Apart from the new spaces of modern conception, classrooms and cabinets, we also gained new spaces in the cellar and the attic. Thanks to the new roof, with the original shape and equal tiles, and the original design of the painted façade, the school regained its original 19th century look.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si