Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

prof. Sergej Bubnov

RAZVOJ POTRESNEGA INŽENIRSTVA V SLOVENIJI

UDK: 699.841(083.9)(497.12)

POVZETE * üa
Prikaz potresnega inženirstva na območju Slovenije v posameznih obdobjih. Predpisi za gradnjo v potresnih območjih v obdobju 1945—1963. Novi slovenski predpisi iz leta 1963. Problemi seizmične mikrorajonizacije. Seizmološke karte. Zakon o zaščiti pred potresi. Dejavnost ZRMK. Sanacija poškodovanih zgradb po potresih. Dejavnost IKPIR. Računalniški programi. Problem nelinearnega obnašanja konstrukcij. Vprašanje potresne varnosti JE Krško.

POVZETEK

Prikaz potresnega inženirstva na območju Slovenije v posameznih obdobjih. Predpisi za gradnjo v potresnih območjih v obdobju 1945—1963. Novi slovenski predpisi iz leta 1963. Problemi seizmične mikrorajonizacije. Seizmološke karte. Zakon o zaščiti pred potresi. Dejavnost ZRMK. Sanacija poškodovanih zgradb po potresih. Dejavnost IKPIR. Računalniški programi. Problem nelinearnega obnašanja konstrukcij. Vprašanje potresne varnosti JE Krško.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE DEVELOPMENT OF EARTHQUAKE ENGINEERING IN SLOVENIA

POVZETE * üa
Prikaz potresnega inženirstva na območju Slovenije v posameznih obdobjih. Predpisi za gradnjo v potresnih območjih v obdobju 1945—1963. Novi slovenski predpisi iz leta 1963. Problemi seizmične mikrorajonizacije. Seizmološke karte. Zakon o zaščiti pred potresi. Dejavnost ZRMK. Sanacija poškodovanih zgradb po potresih. Dejavnost IKPIR. Računalniški programi. Problem nelinearnega obnašanja konstrukcij. Vprašanje potresne varnosti JE Krško.

SUMMARY

Development of Earthquake Engineering in Slovenia. Earthquake Engineering in Slovenia in various periods. Earthquake resisant regulations in the period 1945—1963. New Slovenian regulations of 1963. Seismic microzonation issue. Seismic maps. The law on the earthquake protection. Activity of the ZRMK. Repair of the damaged buildings after the earthquakes. Activity of IKPIR. Software programs. Problems of the nonlinear response of structures. The analysis of the earthquake safety of the NPP Krško.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si