Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž., redni profesor

RAZVOJ MATEMATIČNEGA MODELIRANJA TOKOV S PROSTO GLADINO

UDK: 627.15:531.68

POVZETEK
Prikazan je razvoj matematičnih modelov tokov s prosto gladino pri nas in področja uporabe. Enodimenzijske modele smo uporabljali za račun potovanja visokovodnih valov na rekah, račun obratovalnih valov v kanalih HE, račun gibanja snežnih plazov in račun toka krvi v ožilju. Dvodimenzijske modele uporabljamo za račun gladin ob objektih (npr. pri regulaciji Save v Tacnu, pri projektiranju kajakaškega tekmovalnega kanala), račun toka po porušitvi nasipov itd. Tridimenzijski modeli so namenjeni predvsem za izračun tokov v rekah, jezerih ali morju v zvezi z nadaljnjimi izračuni kakovosti voda. Uporabljali smo jih že za račun tokov v Blejskem in Bohinjskem jezeru ter v Tržaškem, Koprskem in Piranskem zalivu.

POVZETEK

Prikazan je razvoj matematičnih modelov tokov s prosto gladino pri nas in področja uporabe. Enodimenzijske modele smo uporabljali za račun potovanja visokovodnih valov na rekah, račun obratovalnih valov v kanalih HE, račun gibanja snežnih plazov in račun toka krvi v ožilju. Dvodimenzijske modele uporabljamo za račun gladin ob objektih (npr. pri regulaciji Save v Tacnu, pri projektiranju kajakaškega tekmovalnega kanala), račun toka po porušitvi nasipov itd. Tridimenzijski modeli so namenjeni predvsem za izračun tokov v rekah, jezerih ali morju v zvezi z nadaljnjimi izračuni kakovosti voda. Uporabljali smo jih že za račun tokov v Blejskem in Bohinjskem jezeru ter v Tržaškem, Koprskem in Piranskem zalivu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS OF FREE-SURFACE FLOW

 

POVZETEK
Prikazan je razvoj matematičnih modelov tokov s prosto gladino pri nas in področja uporabe. Enodimenzijske modele smo uporabljali za račun potovanja visokovodnih valov na rekah, račun obratovalnih valov v kanalih HE, račun gibanja snežnih plazov in račun toka krvi v ožilju. Dvodimenzijske modele uporabljamo za račun gladin ob objektih (npr. pri regulaciji Save v Tacnu, pri projektiranju kajakaškega tekmovalnega kanala), račun toka po porušitvi nasipov itd. Tridimenzijski modeli so namenjeni predvsem za izračun tokov v rekah, jezerih ali morju v zvezi z nadaljnjimi izračuni kakovosti voda. Uporabljali smo jih že za račun tokov v Blejskem in Bohinjskem jezeru ter v Tržaškem, Koprskem in Piranskem zalivu.

 

SUMMARY

The development of mathematical models for the simulation of free-surface flow and their application is presented.

One-dimensional models are used for the simulation of the propagation of flood waves in rivers, the simulation of waves in the derivation channels of HEPP, and for the simulation of snow avalanche dynamics and of the blood flow in vessels.

Two-dimensional models are used to simulate details of free surface flow near objects (e. g. on the Sava river in Tacen, flow in a kayak racing channel), for the simulation of dam-break flow etc. Three-dimensional models are used mainly to compute velocity fields in rivers, lakes or in the sea in connection with the water-quality modelling.

They were used for the simulation of the circulation in the lakes Bled and Bohinj, in the gulf of Trieste, and in the Koper and Piran Bays.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si