Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - april 2020

Avtorji

Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh., MBA
Janko Mele, univ. dipl. inž. grad.
Simon Kogoj, univ. dipl. inž. grad.

RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA TE NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA

UDK: 625.712.12:72(497.4Brnik)

Povzetek l V članku je opisano načrtovanje razširitve potniškega terminala na Letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana. Opisani so izhodišča in smernice arhitekturne zasnove,
ki je v veliki meri definirala tudi konstrukcijsko zasnovo, ki je skoraj v celoti vidna. Pri projektiranju
je bilo uporabljeno BIM-projektiranje. Na kratko je opisana konstrukcijska zasnova
terminala.
Ključne besede: potniški terminal, Letališče Jožeta Pučnika, arhitekturna zasnova, konstrukcija,
BIM

Povzetek

V članku je opisano načrtovanje razširitve potniškega terminala na Letališču

Jožeta Pučnika Ljubljana. Opisani so izhodišča in smernice arhitekturne zasnove,

ki je v veliki meri definirala tudi konstrukcijsko zasnovo, ki je skoraj v celoti vidna. Pri projektiranju

je bilo uporabljeno BIM-projektiranje. Na kratko je opisana konstrukcijska zasnova

terminala.

Ključne besede: potniški terminal, Letališče Jožeta Pučnika, arhitekturna zasnova, konstrukcija,

BIM

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

WIDENING OF THE TE PASSENGER TERMINAL AT THE LJUBLJANA JOŽE PUČNIK AIRPORT

 

Povzetek l V članku je opisano načrtovanje razširitve potniškega terminala na Letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana. Opisani so izhodišča in smernice arhitekturne zasnove,
ki je v veliki meri definirala tudi konstrukcijsko zasnovo, ki je skoraj v celoti vidna. Pri projektiranju
je bilo uporabljeno BIM-projektiranje. Na kratko je opisana konstrukcijska zasnova
terminala.
Ključne besede: potniški terminal, Letališče Jožeta Pučnika, arhitekturna zasnova, konstrukcija,
BIM

 

Summary

The article presents the widening of the passenger terminal at the

Ljubljana Jože Pučnik Airport. Starting points and guidelines of architectural design are

presented, which, to a large extent, have also defined almost completely visible structural

design. BIM design was used. Structural design of the terminal is presented in brief.

Key words: passenger terminal, Ljubljana Jože Pučnik Airport, architectural design, structure,

BIM

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si