Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 1966

Avtorji

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Raziskovalne naloge v zvezi z dimenzioniranjem in gradnja cestišč pri nas

UDK: 625.7/.8

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Research work in connection with dimensioning and road building in this country

S y n o
The article compares the testings of the AASHO Test and the fatigue test in the field of other engineering constructions. AASHO test results of the road resistance are shown as Wohler’s curve in the Fig. 1.
Fig. 2 shows the cumulation of the loading effect as damage curve, i. e. the reduced coefficient of the driving possibility expressed in percentage of the dri-
p s i s
ving possibility reduction. Considering the advantages of the AASHO test results, the author suggests to> a.p-propriate the evalution of the bearing capacity of road on the base of AASHO. test and recommends the measurements that are necessary for the treating of the road on the base of this test method.

Synopsis

The article compares the testings of the AASHO Test and the fatigue test in the field of other engineering constructions. AASHO test results of the road resistance are shown as Wohler’s curve in the Fig. 1.

Fig. 2 shows the cumulation of the loading effect as damage curve, i. e. the reduced coefficient of the driving possibility expressed in percentage of the driving possibility reduction. Considering the advantages of the AASHO test results, the author suggests to appropriate the evalution of the bearing capacity of road on the base of AASHO test and recommends the measurements that are necessary for the treating of the road on the base of this test method.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si