Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Karel Hace, dipl. inž.
Marjan Zupanc, stroj. tehn.

Rast gradbene mehanizacije in opreme pri SGP »Pionir«

UDK: 658.564

Podjetje SGP »Pionir« je usmerjeno predvsem v visoko gradnjo, zato je temu prilagojena nabava gradbene mehanizacije in opreme. Danes premore popolnoma sodobno opremo v strojih za zemeljska dela in izkope, pri strojih za vertikalni transport, pri separaciji gramoza, pri proizvodnji, transportu in vgrajevanju betona, pri gradnji tipskih montažnih armiranobetonskih hal in pri drobni gradbeni mehanizaciji.

Podjetje SGP »Pionir« je usmerjeno predvsem v visoko gradnjo, zato je temu prilagojena nabava gradbene mehanizacije in opreme. Danes premore popolnoma sodobno opremo v strojih za zemeljska dela in izkope, pri strojih za vertikalni transport, pri separaciji gramoza, pri proizvodnji, transportu in vgrajevanju betona, pri gradnji tipskih montažnih armiranobetonskih hal in pri drobni gradbeni mehanizaciji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Development of building mechanization and equipment at the building

The Building Enterprise “Pionir” is directed to building construction, this fact dictates the acquisition of building mechanization, and building equipment. Today the Enterprise “Pionir” has a contemporary machine equipment for earth’s works and excavation, the machines for vertical transport, for gravel separation, for concrete production, for transport and concrete assembly, and the machines for erection of typical reinforced concrete halls, as also the little building mechanization.

The Building Enterprise “Pionir” is directed to building construction, this fact dictates the acquisition of building mechanization, and building equipment. Today the Enterprise “Pionir” has a contemporary machine equipment for earth’s works and excavation, the machines for vertical transport, for gravel separation, for concrete production, for transport and concrete assembly, and the machines for erection of typical reinforced concrete halls, as also the little building mechanization.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si