Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1984

Avtorji

Jelena Srpčič, dipl. inž. gradb.

RADIALNE NAPETOSTI V ZAKRIVLJENIH LESENIH LEPLJENIH NOSILCIH (drugi del)

Povzetek
V referatu so opisani pojavi poškodb oz. porušitev lameliranih lesenih lepljenih konstrukcij, ki so nastali zaradi prekoračitve nateznih napetosti pravokotno na vlakna oz. lepljene spoje. V zvezi s temi pojavi so bile na ZRMK izvršene preiskave nateznih trdnosti na nestandardnih epruvetah (enoosni preizkušainci), ki so bile hranjene v normalnih klimatskih razmerah oz. pospešeno starane pri neugodnih pogojih (spremenljiva temperatura in visoka vlaga).
Na osnovi preiskav epruvet ter na osnovi meritev karakterističnih specifičnih deformacij v radialni smeri na elementih, ki so bili prezkušani v laboratoriju, smo ugotovili, da so prečne natezne trdnosti lesa pri istem kvalitetnem razredu odvisne od širine lamel, klimatskih pogojev, zlasti pa od kompleksnega napetostnega stanja konstrukcije (neugodna kombinacija tlačnih in upogibnih napetosti). Iz preiskav nadalje izhaja, da so v predlogu novega jugoslovanskega pravilnika za lesene konstrukcije iz 1. 1979 podane dopustne prečne natezne napetosti previsoke, da so računske vrednosti radialnih napetosti pri omenjenih upogibnih elementih prenizke ter da predpisi dopuščajo takšne radije zakrivljenosti, kjer nastajajo porušitve zaradi radialnih nateznih napetosti že pri obtežbah, pri katerih upogibne napetosti še niso dzkorišče-

Povzetek

V referatu so opisani pojavi poškodb oz. porušitev lameliranih lesenih lepljenih konstrukcij, ki so nastali zaradi prekoračitve nateznih napetosti pravokotno na vlakna oz. lepljene spoje. V zvezi s temi pojavi so bile na ZRMK izvršene preiskave nateznih trdnosti na nestandardnih epruvetah (enoosni preizkušainci), ki so bile hranjene v normalnih klimatskih razmerah oz. pospešeno starane pri neugodnih pogojih (spremenljiva temperatura in visoka vlaga).

Na osnovi preiskav epruvet ter na osnovi meritev karakterističnih specifičnih deformacij v radialni smeri na elementih, ki so bili prezkušani v laboratoriju, smo ugotovili, da so prečne natezne trdnosti lesa pri istem kvalitetnem razredu odvisne od širine lamel, klimatskih pogojev, zlasti pa od kompleksnega napetostnega stanja konstrukcije (neugodna kombinacija tlačnih in upogibnih napetosti). Iz preiskav nadalje izhaja, da so v predlogu novega jugoslovanskega pravilnika za lesene konstrukcije iz 1. 1979 podane dopustne prečne natezne napetosti previsoke, da so računske vrednosti radialnih napetosti pri omenjenih upogibnih elementih prenizke ter da predpisi dopuščajo takšne radije zakrivljenosti, kjer nastajajo porušitve zaradi radialnih nateznih napetosti že pri obtežbah, pri katerih upogibne napetosti še niso izkoriščene.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

RADIALNE NAPETOSTI V ZAKRIVLJENIH LESENIH LEPLJENIH NOSILCIH (drugi del)

 

Povzetek
V referatu so opisani pojavi poškodb oz. porušitev lameliranih lesenih lepljenih konstrukcij, ki so nastali zaradi prekoračitve nateznih napetosti pravokotno na vlakna oz. lepljene spoje. V zvezi s temi pojavi so bile na ZRMK izvršene preiskave nateznih trdnosti na nestandardnih epruvetah (enoosni preizkušainci), ki so bile hranjene v normalnih klimatskih razmerah oz. pospešeno starane pri neugodnih pogojih (spremenljiva temperatura in visoka vlaga).
Na osnovi preiskav epruvet ter na osnovi meritev karakterističnih specifičnih deformacij v radialni smeri na elementih, ki so bili prezkušani v laboratoriju, smo ugotovili, da so prečne natezne trdnosti lesa pri istem kvalitetnem razredu odvisne od širine lamel, klimatskih pogojev, zlasti pa od kompleksnega napetostnega stanja konstrukcije (neugodna kombinacija tlačnih in upogibnih napetosti). Iz preiskav nadalje izhaja, da so v predlogu novega jugoslovanskega pravilnika za lesene konstrukcije iz 1. 1979 podane dopustne prečne natezne napetosti previsoke, da so računske vrednosti radialnih napetosti pri omenjenih upogibnih elementih prenizke ter da predpisi dopuščajo takšne radije zakrivljenosti, kjer nastajajo porušitve zaradi radialnih nateznih napetosti že pri obtežbah, pri katerih upogibne napetosti še niso dzkorišče-

 

Summary

In this paper some problems involved in the design of glued laminated wood structures are discribed, as well concerning the preparation of new codes for wood structures.

Following several typical failures of simply-supported curved beams of various heights, a number of laboratory and in situ — tests were carried out. In some of the tests the quality of the material used was investigated, and in others the behaviour of structures. Emphasis was placed on the research into tensile strength in the transverse direction, in normal climatic conditions, and at various temperatures and high moisture content. Tests of typical curved roof — elements were also carried out, in which strains in the radial direction were measured. Two strengths, the strength of the specimen in simple axial tension and the tensile strength when subjected to bending and an axial load, were compared with the tensile streinghts proposed in the new Yugoslav code for wood structures (Draft Code, 1979). They were also compared with numerical expressions given in above — mentioned code for the calculation of radial stresses, and with the diagrams published by dr. K. Möhler of Karlsruhe University.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si